Кога ще настъпи Второто пришествие на
Исус Христос?

"... какъв ще е белегът за Твоето пришествие и за свършека на века?"

( Матея. Глава 24 : 3 )
         
"И като излезе Исус от храма и си отиваше, учениците Му се приближиха да  Му  покажат зданията на храма. А Той в отговор им рече: Не виждате ли всичко това? Истина  ви  казвам: Няма  да  остане тук камък на камък, който  да  се  не  срине. И  когато  седеше  на Елеонския хълм, учениците дойдоха при Него насаме и рекоха: Кажи ни, кога ще бъде това? и какъв ще  бъде  белегът  на  Твоето пришествие  и  за свършека на века? Исус в отговор им каза: Пазете се да ви не заблуди някой;"

( Матея. Глава 24 : 1 - 4 )

Второто пришествие ще бъде явно, а не невидимо

"Защото  както  светкавицата  излиза  от изток и се вижда дори до запад, така ще бъде пришествието на Човешкия Син."

( Матея. Глава 24 : 27 )

"Тогава  ще  се яви на небето знамението на Човешкия Син; и тогава ще заплачат  всички   земни  племена  като  видят  Човешкия  син  идещ  на небесните облаци със сила и голяма слава."

( Матея. Глава 24 : 30 )

"...Галилеяни, защо  стоите  та  гледате  към  небето? Тоя Исус, Който се възнесе  от  вас  на  небето, така  ще  дойде както Го видяхте да отива на небето."

( Деянията на апостолите. Глава 1 : 11)


Кога ще настъпи Второто пришествие?

"А за оня ден и час никой не знае,  нито небесните ангели, нито Синът, а само Отец."

( Матея. Глава 24 : 36 )

"И  като  бяха  Ноевите  дни, така  ще  бъде  пришествието на Човешкия Син. Защото, както и в ония дни преди потопа, ядяха и пиеха, женеха се и  се  омъжваха, до  деня  до когато Ное влезе в ковчега,и не усетиха, до като  дойде  потопът  и завлече всички, така ще бъде и пришествието на Човешкия  Син. Тогава  двама  ще  бъдат  на полето; единият се взема, а другият  се  оставя. Две  жени  ще мелят на мелницата; едната се взема, а другата  се  оставя. Затова  бдете, защото  не  знаете  в кой ден ще дойде вашият Господ. Но това  да  знаете, че ако домакинът би знаел в кой час щеше  да  дойде  крадецът, бдял  би, и  не  би  оставил  да  му подкопаят къщата. Затова  бъдете и вие готови; защото в час, когато го не мислите, Човешкият Син иде."

( Матея. Глава 24 : 37 - 44 )


Белези на времето преди пришествието

1. Разпръскването и създаването отново на държавата Израел

разпръскването...

"Ето, очите   на   Господа  Иеова  са  върху  грешното  царство, И  ще  го погубя от лицето на света;Само че няма да погубя съвсем Якововия дом, казва  Господ. Защото,  ето, Аз  ще  заповядам, И  ще пресея Израилевия дом между всичките народи, Както се пресява житото в решетото;Обаче ни   най - малко   зърно  няма  да  падне  на  земята. От  Мене  ще  измрат всичките  грешници  между  людете Ми, Които казват - Това зло няма да стигне до нас, Нито ще ни предвари."

( Амос. Глава 9 : 8 - 10 )

"Слушайте  прочее  това, първенци  на  Якововия  дом, И  началници  на Израилевия  дом, Които  се  гнусите  от  правосъдие, И  извращате всяка правота, - Които  градите  Сион  с  кръв, И  Ерусалим  с беззаконие, - На които  първенците съдят за подкупи, Свещениците му учат за заплата, И пророците  му  чародействуват  за  пари, И  пак се облягат на Господа, и казват: Не  е  ли  Господ  всред  нас? Никакво  зло  няма  да  ни сполети; Затова  поради  вас  Сион  ще  се  изоре  като  нива, Ерусалим  ще  стане грамади  развалини, И  хълмът  на  дома Господен като високи места на лес."

( Михей. Глава 3 : 9 - 12 )

"И като излезе Исус от храма и си отиваше,учениците Му се приближиха да  Му  покажат зданията на храма.А Той в отговор им рече: Не виждате ли  всичко  това? Истина  ви казвам: Няма да остане тук камък на камък, който да се не срине."

( Матея. Глава 24 : 1 - 2 )

През  месец  март  70 година  римските  легиони  предвождани от Тит се насочват  към  Ерусалим. След  продължителна  обсада  през  месец  май римляните  успяват  да  направят  отвор в най-северната крепостна стена. На  6 август  битката  се прехвърля около стените на храма. На 10 август свещения   храм   е  опожарен ( На  същия  ден  през  586  година   преди Христа  изгаря  и  първия  храм строен по времето на цар Соломон ). Тит заповядва града да се изравни със земята.Убитите и загинали от болести и глад евреи са над 1 000 000, а 97000 са откарани в Рим. Синагогите са разрушени, градовете  и  селата в развалини. Голяма част от населението, което не загива е откарано в робство.

създаването...

"Така  казва Господ Иеова: Когато събера Израилевия дом от племената, между които са разпръснати,и се осветя чрез тях пред очите на народите, тогава  ще  живеят  в  своята  земя, която дадох на слугата Си Якова. Ще живеят  в  нея  безопасно, да! ще  построят къщи и ще насадят лозя; и ще живеят  безопасно, когато  извърша   съдби   върху  всичките  около  тях, които са им напакостили; и ще познаят, че Аз съм Господ техният Бог."

( Езекиил. Глава 28 : 25 - 26 )

"Така  казва  Господ  Иеова: В  деня, когато  ви  очистя  от  всичките  ви беззакония,ще направя и да се населят градовете, и запустелите места ще се  съградят.Опустошената  земя  ще  се  обработи, макар че е била пуста пред очите на всекиго, който минаваше. И  ще казват: Тая земя, която бе запустяла, стана  като Едемската градина, и запустелите, опустошените и разорените  градове  се  укрепиха  и  населиха. Тогава народите останали около  вас  ще  познаят, че  Аз  Господ  съградих  разореното  и  насадих запустялото. Аз Господ изговорих това и ще го извърша."

( Езекиил. Глава 36 : 33 - 36 )


"И  аз  ще върна от плен людете Си Израиля; Те ще съградят запустелите градове  и  ще  ги  населят, Ще  насадят  лозя и ще пият виното им, И ще направят  градини  и  ядат  плода  им. И  те  няма вече да се изтръгнат от земята, Която им дадох, казва Господ твоя Бог."

( Амос. Глава 9 : 14 -15 )

На 29.11.1947 година е приета резолюция 181 на Генералната асамблея на ООН за основаване на еврейска държава в Палестина. За резолюцията гласуват  33 страни, против  са  13 - всичките арабски, въздържали се 10. След близо 20 вековно  робство  и  изгнанничество  е  постигнато  най - съкровеното желание на еврейския  народ - правото на свободно и независимо съществуване в земята на своите прадеди.

2. Войните

"И  ще  чуете  за  войни  и  за  военни  слухове ; но  внимавайте  да  се  не смущавате ;   понеже   тия  неща  трябва  да  станат ;   но  това  още  не  е свършекът.  Защото   ще   се   повдигне  народ  против  народ, и  царство против царство;..."

( Матея. Глава 24 : 6 - 7 )

3. Гладът на хората

" ...и на разни места ще има глад..."

( Матея. Глава 24 : 7 )

4. Земетресения

" ...и на разни места ще има ... и трусове."

( Матея. Глава 24 : 7 )


5. Раздори сред клира

"И  тогава  мнозина ще се съблазнят, и един друг ще се предадат, и един друг ще се намразят."

( Матея. Глава 24 : 10 )

"Св. Кирил Иерусалимски" нарича това знамение "църковно", тъй като омразата ще настъпи  между  клириците. Ще се издигнат, както пише св.Кирил  Иерусалимски,  епископ срещу  епископ и клирици  срещу клирици. Тези  действия  ще  разклатят вярата на християните в Бога и в църквата и ще допринесат  за осъждането  им. Едва  ли  има  човек в България, който  да  не е чувал  за  разкола  в  Българската православна църква. Ние дълго време имахме два Синода, а на много места в църкви, храмове  и  др. дори се стигна досблъсъци  между служители от двата Синода.  Така ,  че   имаме всички   основания   да   смятаме ,  че   това предсказание  ако не се е осъществило изцяло, то една част от него вече се е изпълнила.


6. Голямото гонение

"Тогава  ще  ви  предадат на мъки и ще ви убият; и ще бъдете намразени от всичките народи поради Моето име."

( Матея. Глава 24 : 9 )

Гонения  ще  обхванат  вярващите  преди  Второто  пришествие. Такова гонение  не е познавано до сега. Дори гоненията на императорите Нерон и Диоклетиан  ще  се  окажат  твърде  малки в сравнение с него. Кога ще настъпи това гонение?  - Когато се възцари Антихрист.


7. Проповядването на евангелието

"И  това  благовестие  на  царството  ще  бъде  проповядвано  по  цялата вселена   за   свидетелство   на   всичките   народи ;  и   тогава  ще  дойде свършекът."

( Матея. Глава 24 : 14 )


8. Появата на еретици

"защото ще се появят лъжехристи, и лъжепророци, които ще покажат големи знамения и чудеса, така щото да заблудят, ако е възможно, и избраните."

( Матея. Глава 24 : 24 )

9. Отстъплението на човечеството

"И  като  бяха  Ноевите  дни, така  ще  бъде  пришествието на Човешкия Син. Защото, както и в ония дни преди потопа, ядяха и пиеха, женеха се и се омъжваха, до  деня до когато Ное влезе в ковчега, и не усетиха, до като  дойде  потопът  и завлече всички, така ще бъде и пришествието на Човешкия Син."

( Матея. Глава 24 : 37 - 39 )

"А  колкото  за  пришествието  на нашия Господ Исус Христос и нашето събиране при Него молим ви, братя,да не се поклащате лесно от здравия разсъдък,  нито  да  се  смущавате  било  от  дух,  било  от  слово, или  от послание,  уж  от  нас  изпратено, като  че  ли  вече  е  настанал  денят  на Господа. Никой да  не  ви  измами по никой начин; защото това няма да бъде,докато първо не дойде отстъплението и не се яви човекът на греха, синът на  погибелта, който  така се  противи  и  се превъзнася над всеки, който се нарича Бог,или на когото се отдава поклонение, щото той седи [както Бог] в Божия храм и представя себе си за Бог."

( Второто послание на апостол Павла към Солунците. Глава 2 : 1 - 4 )


10. Смутове и тревоги по света

"И  ще  станат  знамения  в  слънцето, в  луната  и в звездите, а по земята бедствие  на  народите, като ще бъдат в недоумение поради бученето на морето  и  вълните. Човеците ще примират от страх и от очакване онова, което ще постигне вселената, защото небесните сили ще се разклатят."

( Лука. Глава 21 : 25 - 26 )


11. Нарастване на познанието

"А  ти, Данииле, затвори  думите и запечатай книгата до края на времето, когато мнозина ще я изследват, и знанието за нея ще се умножава."

( Даниил. Глава 12 : 4 )

От   текста   става  ясно, че  става  въпрос  за  нарастване  на  знанието  за "Книгата". Но  нарастването  на  знанието  е  свързано  с нарастването на познанието  като  цяло,  защото  ако  за  хората  преди  векове  много  от нещата  записани в Библията са изглеждали невъзможни, то днес изхождайки от съвременното научнотехническо развитие  можем  да дадем   разумно  обяснение  на  много от тях. Нека не забравяме, че  за човечеството  преди  векове  е  изглеждало невъзможно човек да полети, да плува под вода, да стигне  космическите висини. Дори при появата на първия радиоапарат много от хората са надничали под масата да търсят къде се е скрил човека, който говори.Вземайки предвид отношението на хората  в миналото  към  технически  открития  и  явленията, които днес приемаме  едва  ли не като даденост можем да заключим, че голяма част от човечеството включително учените - атеисти  отричат  нещата, които  не   разбират,  изхождайки единствено   от   собственото   си   познание, което от   своя  страна  означава, че   това,  което  днес  се  отрича, след време  ще  се  приема  за   нещо нормално  и  естествено. Освен  това, за всекиго е видно, че  през  изминалия  век  и  в наши дни бяха направени открития, които по своя брой и значение надминават всичко познато ни от  цялото  човешко развитие. Немислими само преди години неща вече са  реалност, затова  пророчеството  ако не е изпълнено, то то е в процес на изпълнение.


12. Възстановяването на Соломоновия храм

Величествения  Соломонов храм, където  сам Исус Христос се молеше и поучаваше, бе разрушен от Тит през 70 година. Както бе предрекъл Исус там  не  остана  "камък   на   камък, който  да  се  не  срине."  Днес  върху развалините   му   се   издига   светилището   на   Омар. Според  Второто послание на   апостол   Павел   към Солунците.  Глава  2 : 4   синът  на погибелта  Антихристът   "който  така  се  противи  и  се превъзнася над всеки, който  се  нарича  Бог, или на когото се отдава поклонение, щото той седи [както Бог] в Божия храм и представя себе си за Бог." Тъй като този   храм   днес   не  съществува, за  да  се  възкачи  Антихриста  върху престола  му, той трябва да бъде издигнат отново.


13. Явяването на пророците Илия и Енох

"А  на  двамата  си  свидетели  ще  дам  да  пророкуват  хиляда  двеста  и шестдесет  дни,  облечени  във  вретища. Те  са  двете  маслини  и  двата светилника, които стоят пред Господаря на земята."

( Откровението на Иоана. Глава 11 : 3 - 4 )

"Ето, Аз   ще   ви   изпратя   пророк   Илия, Преди  да  дойде  великият  и страшен ден Господен;"

( Малахия. Глава 4 : 5 )

Друго  знамение, което   ще  предхожда  Второто  пришествие  ще  бъде появата   на  земята  на  двамата  пророци  Илия  и  Енох. Ние  знаем  от свещеното Писание, че двамата пророци не умряха. Господ ги взе живи на  небето  и  предстои  да  дойдат  отново  на  земята. Защо ще дойдат? Вероятно  за  да обявят идването на Антихриста. Да призоват света към покаяние, тъй   като  грехът   ще  завладее   мнозина. Те  ще  притежават чудотворна сила :
"И  ако някой поиска да ги повреди, огън излиза от устата им, та изяжда неприятелите  им; и  ако поиска някой да ги повреди, така трябва той да бъде  убит. Те  имат  власт  да  заключат  небето, та да не вали дъжд през времето, за   което   те   пророкуваха;  и  имат   власт   над  водите  да  ги превръщат на кръв и да поразяват земята с всяка язва,колкото пъти биха поискали."

( Откровението на Иоана. Глава 11 : 5 - 6 )

Двамата  пророци  ще  пророкуват  1260 дни и поради нетърпимостта на Антихриста и неговите последователи ще бъдат убити : 

"И   когато  свършат  свидетелствуването  си,  звярът,  който  възлиза  от бездната ще воюва против тях, ще ги победи и ще ги убие."

( Откровението на Иоана. Глава 11 : 7 )

Бог  ще  допусне  двамата  пророци  да  бъдат убити. Тогава Антихриста заедно със своите последователи ще тържествува над убитите :

"И труповете им ще лежат по улиците на големия град, който духовно се нарича Содом и Египет,гдето и техният Господ биде разпнат.И мнозина измежду  людете, племената, езиците и народите ще гледат труповете им три  дни и половина и не ще позволят да бъдат положени труповете им в гроб.И земните жители ще се зарадват за тях, ще се развеселят, и един на друг ще си пратят подаръци,защото тия два пророка са мъчили жителите на земята."

( Откровението на Иоана. Глава 11 : 8 - 10 )

Но радостта на Антихриста и неговите слуги ще бъде краткотрайна и ще се   превърне   в   страх   и   ужас, тъй  като  след  трите  и  половина  дни пророците   ще    възкръснат ,  предизвестявайки   на   хората   бъдещото всеобщо възкресение.

"А  след  трите и половина дни влезе в тях жизнено дишане от Бога, и те се  изправиха  на  нозете  си; и  голям страх  обзе ония, които ги гледаха. А те  чуха  силен  глас  от  небето, който  им  казваше: Възлезте  тука. И възлязоха  на  небето  в  облак; и  неприятелите  им  ги видяха. И на часа стана голям  трус, и  десетата  част от града  падна, та  измряха  в  труса седем  хиляди  човека; и  останалите  се  уплашиха, та  отдадоха слава на небесния Бог."

( Откровението на Иоана. Глава 10 : 11 - 13 )


14. Антихрист

"И  заплюваха  го,  и  зеха  тръстиката  и  го  удряха   по  главата.  И след  като  му  се  поругаха, съблякоха   му  мантията  та  го  облякоха  в неговите дрехи, и го заведоха да го разпнат."                     

( Евангелие от Матея. Глава 27 : 30 - 31 )

В онези времена голяма част от хората не са повярвали, че  Исус е Син Божи, Месия, Спасител. Възприели са го като обикновен човек, богохулник. Предали са Го на римляните и са Го осъдили. Затова Исус казва:
                            
"Аз  дойдох  в  името  на  Отца  си, и не ме приимате;ако дойде друг в свое име, него ще приемете."
(  Евангелие  от  Иоана. Глава  5 : 43  )
                            
Ако в бъдеще се появи някой в името на  Месията,  много от хората ще повярват в него и ще го приемат. Той ще може да върши големи  знамения, но   ще бъде Антихрист, а не Исус Христос. 

"И  вършеше  големи  знамения, до  там  щото  да направи и огън да слиза  от  небето  на  земята   пред   човеците. И  мамеше  живеещите  на земята чрез знаменията, които му беше позволено да извърши..."

( Откровението на Иоана. Глава 13 : 13 - 14 )
                            
" И  позволи  му  се  да  даде  дишане на зверовия  образ,  така щото зверовият  образ   да   продума;  също  и   да направи   да  бъдат  избити ония, които   се   не   покланят    на   зверовия   образ. И  принуждаваше всички, малки и  големи, богати  и  сиромаси, свободни  и   роби, да им се  тури  белег  на  десницата  им  или на челата им; за да не може никой да  купува  или  да  продава, освен  оня, който  носи   за  белег  името на звяра, или  числото на неговото  име.Тука  е  нуждно мъдрост; който е разумен, нека  сметне  числото   на   звяра,  защото   е   име   на човек; а числото му е Шестотин шестдесет и шест."

( Откровението на Иоана. Глава 13 : 15 - 18 )


Антихриста  ще   управлява  7 години, като  в  първите  три  и  половина години  ще  се  сблъска  с  двамата пророци Енох и Илия, а в останалите три  и половина  години  ще  разкрие  пред човечеството истинското си лице, че е Сатановластител.

"Той   ще   говори  думи  против  Всевишния, ще  изтощава  светиите  на Всевишния, и  ще  замисли  да  промени времена и закони; и те ще бъдат предадени в ръката му до време и времена и половина време."

( Даниил. Глава 7 : 25 )

"Гледах  същия рог като воюваше със светиите и превъзмогваше против тях,"

( Даниил. Глава 7 : 21 )

"И  даде му се да говори и с устата си горделиво и богохулно; даде му се още  власт да действува четиридесет и два месеца. И отвори устата си да изрече  хули  против  Бога, да  хули  името  Му и скинията Му, па и ония, които  живеят  на небесата. И позволи му се да воюва против светиите и да ги победи; и даде му се власт над всяко племе и люде, език и народ."

( Откровението на Иоана. Глава 13 : 5 - 7 )

Според  пророчеството  в  тези  времена  ще  се  установи безкасово общество, при  което човек  ще може  да купува или да  продава,  само ако има на десницата  или  челото  си като "белег" ( номер )  името на звяра или числото  на  неговото  име. По този начин Антихриста ще се  опита да принуди хората  да  го приемат, но те не трябва да допускат това, защото първата "язва"  ще бъде следната:
                            
"И първият отиде та изля чашата си на земята; и появи се лоша и люта рана на ония  човеци, които носеха белега на звяра и които се кланяха на неговия образ."

( Откровението на Иоана. Глава 16 : 2 )

През  тези  три  и  половина  години ще бъде извършено безпрецедентно гонение на вярващите

"Тогава  ще  ви  предадат на мъки и ще ви убият; и ще бъдете намразени от всичките народи поради Моето име."

( Матея. Глава 24 : 9 )


Антихриста  ще  бъде  унищожен  от  Исус Христос, а  заедно с него и неговите последователи.
                             
"И  видях  звярът  и  земните  царе  и войските им събрани да  воюват против  ездещия  на  коня  и  против неговото войнство. И  звярът  биде уловен, и с него лъжепророка, който бе извършил  пред него знаменията, с които  измами  ония, които  бяха  приели  белега на звяра, и които се   кланяха  на неговия  образ; те двамата бидоха хвърлени живи в огненото езеро,  което гори с жупел. А  останалите  бидоха избити  с меча  на  ездещия на  коня, с меча, който излизаше  от  устата му. И всичките птици се наситиха от месата им."

( Откровението на Иоана. Глава 19 : 19 - 21 )


15. Възкресение на мъртвите

След  седемте  години  на Антихриста ще настъпи Второто пришествие. То  ще се осъществи почти едновременно с възкресението на мъртвите, които са умрели предани на Бога :

"Понеже  сам  Господ ще слезе от небето с повелителен вик, при глас на архангел и при Божия тръба; и мъртвите в Христа ще възкръснат по-напред; после  ние, които сме останали  живи, ще  бъдем грабнати заедно с тях  в облаците да посрещнем Господа във въздуха; и така ще бъдем всякога с Господа."

( Първото послание на апостол Павла към Солунците. Глава 4 : 16 - 17 )