Ако желаете, можете да запишете Библията като електронна книга на Вашия компютър. Размера е много малък - 3.8 МВ и не се нуждае от инсталация.