......................................................................................................................................................................

"Ето, една  тайна  ви  казвам: Не  всички  ще  починем, но  всички  ще се изменим, в  една  минута, в  миг на око, при последната тръба; защото тя ще затръби, и мъртвите ще възкръснат нетленни, и ние ще се изменим."

( Първото послание на апостол Павла към Коринтяните. Глава 15 : 51 - 52 )


"След това  видях един голям бял престол и Онзи, Който седеше на него, от  Чието  лице  побягнаха  земята и небето, че не се намери място за тях. Видях  и  мъртвите  големи и малки, стоящи пред престола; и едни книги се разгънаха;  разгъна  се  и  друга  книга, която  е  книгата  на  живота; и мъртвите  бидоха  съдени  според  делата си по написаното в книгите. И морето предаде   мъртвите, които  бяха в него; и Смъртта и Шеол предадоха мъртвите, които  бяха  в тях; и те бидоха съдени всеки според делата си. И Смъртта и Шеол бидоха хвърлени в огненото  езеро. Това - присъдата  за  в огненото езеро {В изданието от 1940 г. тези думи липсват} е втората смърт. И ако някой не се намери записан в книгата на живота, той биде хвърлен в огненото езеро."

( Откровението на Иоана. Глава 20 : 11 - 15 )