......................................................................................................................................................................

         "И в онова време заръчах на съдиите ви, като казах: Изслушвайте съдебните дела на  братята  си, и съдете праведно между човека и брата му и чужденеца, който е при  него. В съда да не гледате на лице; да изслушвате малкия, както големия; да се не боите от човешко лице, защото съдът е Божий. И всяко дело, което е много мъчно за вас, отнасяйте до мене, и аз ще го изслушвам."
                                             
( Второзаконие. Глава 1 : 16 - 17 )


......................................................................................................................................................................

         "Ако се появи разпра между човеци, и дойдат пред съда, и съдиите ги съдят, тогава нека оправдаят правия и осъдят виновния."

( Второзаконие. Глава 25 : 1 )


......................................................................................................................................................................

         "И рече на съдиите:Внимавайте какво правите; защото не съдите за човека, но за Господа, Който е с вас в съдопроизнасянето.Затова нека бъде върху вас страх от Господа; внимавайте  в  делата  си; защото  у  Господа нашия Бог няма неправда, нито лицеприятие, нито дароприятие."
                                                                    
( Втора книга на летописите. Глава 19 : 6 - 7 )


......................................................................................................................................................................

         "До кога ще съдите несправедливо, И ще лицеприятелствувате към нечестивите? ( Села. ) Съдете справедливо  сиромаха и сирачето; Отдавайте   правото  на оскърбения  и  бедния. Избавяйте сиромаха и немотния, Отървавайте ги от ръката на нечестивите."
( Псалми. Глава 82 : 2 - 4 )