..............................................................................................................................................................

       "Чули сте, че е било казано: "Око за око, зъб за зъб". А пък Аз ви казвам: Не се противете на злия човек; но, ако те плесне някой по дясната  буза, обърни  му  и  другата. На  тогава, който би поискал да се съди  с  тебе  и  да  ти  вземе  ризата, остави  му  и  горната дреха. Който те принуди да вървиш с него една миля, иди с него две. Дай на оногова, който проси от тебе; и  не се отвръщай от оногова, който ти иска на заем.Чули сте, че  е било казано: "Обичай ближния си, а мрази неприятеля си". Но Аз ви казвам: Обичайте неприятелите си и молете се за тия, които ви гонят; за да бъдете чада  на  вашия Отец, Който е на небесата; защото Той прави слънцето Си да изгрява на злите и на добрите, и дава дъжд на праведните и на неправедните. Защото, ако обичате само ония,  които обичат вас, каква награда  ви  се  пада? Не  правят  ли това и бирниците? И ако поздравявате само братята  си, какво особено правите? Не правят ли това и езичниците? И  тъй  бъдете  съвършени  и  вие, както е съвършен вашият небесен Отец."
( Светото Евангелие от Матея. Глава 38 - 48 )

..............................................................................................................................................................

       "Тогава  Петър  се  приближи и  Му  рече: Господи, до колко пъти, като ми съгреши  брат  ми, да му прощавам? до седем пъти ли? Исус му рече: Не ти казвам: До седем пъти - до седемдесет  пъти по седем. Затова небесното царство прилича на един цар, който поиска да прегледа сметките на слугите си.  И   когато   почна   да   преглежда   докараха  при  него  един, който  му дължеше  десет хиляди  таланта {Равно на 60,000,000 лева зл.}. И понеже нямаше с какво да заплати, господарят му заповяда да продадат него, жена му  и  децата му, и  всичко  що  имаше, и  да  се плати дълга. Затова слугата падна, кланяше му се, и каза: Господарю, имай търпение към мене, и ще ти платя  всичко. И господарят на тоя слуга, понеже го жалеше, пусна го и му прости  заема. Но  тоя слуга, като излезе, намери един от съслужителите си, който  му  дължеше  сто  пеняза {Равно близо на 90 лева зл.}; хвана го и го душеше, и каза: Плати това,което ми дължиш. Затова служителят му падна, молеше  му се, и  каза: Имай  търпение  към мене и ще ти платя. Но той не искаше, а  отиде и го хвърли в тъмница, да лежи докле изплати дълга. А съслужителите  му, като видяха станалото, твърде много се  наскърбиха; дойдоха и  казаха на господаря си всичко,  що бе станало. Тогава господарят  му го повика и му каза: Нечестиви слуго, аз ти простих целия оня  дълг  понеже  ми  се  примоли. Не  трябваше  ли  и ти да се смилиш за съслужителя си, както и аз се смилих за тебе? И господарят му се разгневи и  го  предаде  на  мъчителите  да  го  изтезават  докле  изплати целия дълг. Така  и  Моят  небесен  Отец  ще  постъпи  с  вас, ако  не простите от сърце всеки на брата си."

( Светото Евангелие от Матея. Глава 18 : 21 - 35 )


..............................................................................................................................................................

       "Защото, ако вие  простите на човеците съгрешенията им, то и небесният ви Отец  ще  прости на  вас. Но ако вие не простите  на  човеците съгрешенията  им, то и  вашият Отец няма да прости вашите съгрешения."

( Светото Евангелие от Матея. Глава 6 : 14 - 15 )


..............................................................................................................................................................

       "Истина ви  казвам, че  всичките  грехове  на  човешкия  род  ще бъдат простени, и  всичките  хули  с  които биха богохулствували; но ако някой похули Светия Дух, за  него няма прошка до века, но е виновен за вечен грях."

( Светото Евангелие от Марка. Глава 3 : 28 - 29 )


..............................................................................................................................................................

       "Внимавайте на себе си. Ако прегреши брат ти, смъмри го; и ако се покае прости  му. И седем  пъти на ден ако ти сгреши, и седем пъти се обърне към тебе и каже: Покайвам се, прощавай му."

( Светото Евангелие от Лука. Глава 17 : 3 - 4 )