......................................................................................................................................................................

         "Сине мой, внимавай в мъдростта ми. Приклони ухото си към разума ми, За да опазиш разсъдливост, И устните ти да пазят знание. Защото от устните на чуждата жена капе мед, И устата й са по-меки от дървено масло; Но сетнините й са горчиви като пелин, Остри като изострен от двете страни меч. Нозете й слизат в смърт, Стъпките й стигат до ада, Тъй че тя никога не намира пътя на живота; Нейните пътеки са непостоянни, и тя не знае на къде водят. Прочее, чада, слушайте мене, И не отстъпвайте от думите на устата ми. Отдалечи пътя си от нея. И не се приближавай до вратата на къщата й, Да не би да дадеш жизнеността си на други. И годините си на немилостивите; - Да не би да се наситят чужди от имота ти, И трудовете ти да отидат в чужд дом; А ти да охкаш в сетнините си, Когато месата ти и тялото ти се изнурят, И да казваш: Как можах да намразя поуката, И сърцето ми да презре изобличението, И аз да не послушам гласа на учителите си, Нито да приклоня ухото си към наставниците си! Малко остана да изпадна във всяко зло Всред събранието и множеството. Пий вода от своята си щерна, И оная, която извира от твоя кладенец. Вън ли да се изливат изворите ти, И водни потоци по улиците? Нека бъдат само на тебе, А не и на чужди заедно с тебе. Да бъде благословен твоят извор, И весели се с жената на младостта си. Тя да ти бъде като любезна кошута и мила сърна; Нейните гърди да те задоволяват във всяко време; И възхищавай се винаги от нейната любов. Понеже, сине мой, защо да се възхищаваш от чужда жена, И да прегръщаш обятията на чужда жена? Защото пътищата на човека са пред очите на Господа, И Той внимателно измерва всичките му пътеки. Нечестивият ще бъде хванат от собствените си беззакония, И с въжетата на своя грях ще бъде държан. Той ще умре от своето отказване от поука; И от голямото си безумие ще се заблуди."

( Притчи. Глава 5 : 1 - 23 )


......................................................................................................................................................................

         "Когато ходиш наставлението ще те води,Когато спиш,ще те пази; Когато  се събудиш ще се разговаря с тебе. Защото заповедта им е светилник,  И  наставлението  им  е  светлина, И  поучителните  им изобличения  са  път  към  живот. За  да те пазят от лоша жена, От ласкателния  език  на  чужда  жена. Да  не  пожелаеш  хубостта  й в сърцето  си;  Да   не   те   улови   с   клепачите   си; Защото  поради блудница  човек  изпада в нужда за парче хляб; А прелюбодейката лови скъпоценната душа. Може ли някой да тури огън в пазухата си, И дрехите му да не изгорят?"

( Притчи. Глава 6 : 22 - 27 )


......................................................................................................................................................................

         "Чули сте, че е било казано: "Не прелюбодействувай". Но Аз ви казвам, че всеки, който гледа жена, за да я пожелае, вече е прелюбодействувал с нея в сърцето си."
                                    
( Матея. Глава 5 : 27 - 28 )