......................................................................................................................................................................

         ..Ето, в деня на постите си вие се предавате на своите си удоволствия, И изисквате да ви се вършат всичките ви работи. Ето вие постите за да се препирате и карате, И за да биете нечестиво с пестници; Днес не постите така щото да се чуе горе гласа ви. Такъв ли е поста, който аз съм избрал, - Ден,  в  който  трябваше  човек  да смирява душата си? Значи  ли  да  навежда  човек  главата  си  като  тръстика, И да си постила вретище и пепел?  Това  ли  ще  наречеш  пост и ден угоден на Господа? Не това  ли  е  поста,  който  аз  съм избрал, - Да  развързваш  несправедливите  окови,  Да  разслабваш  връзките на ярема, Да пускаш на свобода угнетените, И да счупваш всеки  хомот? Не е ли  да  разделяш  хляба си с гладния, И да въвеждаш в дома си сиромаси без покрив? Когато видиш голия  да го обличаш, И да се не криеш от своите еднокръвни? Тогава твоята светлина ще изгрее като зората, И здравето ти скоро ще процъвне; Правдата ти ще върви пред тебе, И славата Господня ще ти бъде задня стража. Тогава ще зовеш, и Господ ще отговаря; Ще извикаш, и той ще рече: Ето ме! Ако махнеш изсред себе си хомота, Соченето с пръст, и нечестивите думи, Ако даруваш на гладния желаното от душата ти, И насищаш наскърбената душа, Тогава светлината ще ти изгрява в тъмнината, И мракът ще ти бъде пладне; Господ ще те води всякога, Ще насища душата ти в бездъждие, И ще дава сила на костите ти; И ти ще бъдеш като напоявана градина, И като воден извор, чиито води не пресекнуват...
                                       
( Исаия. Глава 58 : 3 - 11 )
......................................................................................................................................................................
                           
         А когато постите, не бивайте унили,  както  лицемерите;  защото те помрачават лицата си,за да ги виждат човеците, че постят; истина ви казвам, Те са получили вече своята награда. А ти, когато постиш, помажи главата си, и омий лицето си, за да те  не  виждат  човеците, че постиш, но Отец ти, който е в тайно; и  Отец  ти,  който  вижда  в тайно, ще ти въздаде [на яве].
                                                                     
( Евангелие от Матея. Глава 6 : 16 - 18 )