......................................................................................................................................................................

         "Обрязан ли е бил призован някой във вярата, да не крие обрязването. Необрязан ли е бил  някой призован, да се не обрязва. Обрязването е нищо, и  необрязването е нищо, но важното е пазенето на Божиите заповеди."
     
(Първото послание на Апостола Павла към Коринтяните. Глава 7 :18-19)