......................................................................................................................................................................

         Чули   сте   още,  че  е  било  казано на старовременните, "Не си престъпвай клетвата, но изпълнявай  пред Господ клетвите си." Но аз ви казвам, Никак да се не кълнете;  нито в  небето, защото то е  престол  на  Бога;  нито  в  земята,  защото  е   подножието  му; нито в  Ерусалим,  защото  е  град  на   великия  Цар. Нито  в главата си да се не  кълнеш; защото  не  можеш  направи  ни един косъм бял или  черен. Но говорът  ви   да   бъде, Да,  да;  Не,  не;  а  каквото  е повече от това е от лукавия.

( Евангелие от Матея. Глава 5 : 33 - 37 )