......................................................................................................................................................................

         "А  понеже  Христос дойде като първосвещеник  на бъдещите добрини, той влезе през по-голямата и по-съвършена скиния не с ръка направена, сиреч, не от настоящето творение, еднъж за винаги в светилището, и то не с кръв от козли и от телци, но със собствената си кръв, и придоби за нас вечно изкупление."

( Посланието  към  Евреите. Глава 9 : 11 -  12 )


......................................................................................................................................................................

         "Ако някой от невярващите ви покани на угощение, и вие желаете да отидете, яжте каквото сложат пред вас, без да изпитате за него заради съвестта си. Но ако някой ви рече: Това е  било  принесено  в жертва,  не яжте, заради тогова, който ви е  известил, и  заради съвестта, - съвест казвам, не твоята, но на другия;.."

         "Но казвам, че онова, което жертвуват езичниците, жертвуват го на бесовете, а не на Бога; ..."

( Първото  послание  на  Апостола   Павла   към  Коринтяните. Глава 10 : 27 - 29, 20 )


......................................................................................................................................................................

         Предполагам, че всеки от вас е чувал за "курбаните"  за  здраве, за  благодарност  за  оцеляването   или   изцелението   след   някаква злополука, за дъжд  и  т.н..И още сигурно е чувал  за "освещаването" на   тези    "курбани"   от   религиозни   служители.  Христос,  нашия Спасител  "придоби за нас вечно изкупление "  "със  собствената  си кръв", затова повече приноси и жертви не трябва  да  бъдат правени, а  които хора правят това "жертвуват го  на  бесовете, а не на Бога ".
         Ако някой иска да благодари на Бог за това, че е бил добър към него или към неговите  близки, нека  прави  добро  и  да  съобразява живота си според изискванията на Светото писание. Това ще е  най - добрия начин да изрази благодарността си и  то  по  начин,  който  е угоден на Бог.