......................................................................................................................................................................


         Да не ядеш нищо мръсно. Ето животните, които бива да ядете: говедото, овцата и козата, елена, сърната, бивола, дивата коза, кошутата, дивия вол и камилопарда. Всяко животно между четвероногите, което има раздвоена нога и разцепено на два нокътя копито и което преживя, тях да ядете. Но да не ядете от ония, които само преживят, или които само имат раздвоено и разцепено копито, като камилата, заекът и питомният заек; понеже те преживят, но нямат раздвоено копито, те са нечисти за вас; и свинята, понеже има раздвоено копито, но не преживя, е нечиста за вас; от месото на тия да не ядете, и до мършата им да се не допирате. От всички що са във водите, ето кои да ядете: всички, които имат перки и люспи да ядете; но да не ядете никои, които нямат перки и люспи; те са нечисти за вас. От всички чисти птици можете да ядете. А ето тия, които не бива да ядете: орела, грифа, морския орел, пиляка, сокола, сяпа по видовете му; всяка врана по видовете й; камилоптицата, бухала, кукувицата, ястреба по видовете му, малкия бухал, ибиса, лебеда, пеликана, лешояда, рибаря, щърка, цаплята по видовете й, папуняка и прилепа. Всички  крилати пълзещи са нечисти за вас; не бива да се ядат.*  От всички чисти птици можете да ядете. Никаква мърша да не ядете; (на чужденеца, който е отвътре портите ти, можеш да я даваш да я яде, или да я продаваш на чуждестранец); защото вие сте люде свети на Господа вашия Бог. Да не вариш яре в млякото на майка му.
                              
( Второзаконие. Глава 14 : 3 - 21 )

*  - Обаче измежду всичките пълзещи крилати, можете да ядете ония, които, като ходят на четири нозе, имат пищели над нозете си за да скачат с тях  по  земята. Измежду тях можете да ядете следните: скакалеца  по видовете  му, солама по видовете му, харгола по видовете му, и акридата по видовете й.

( Левит. Глава 11 : 21 - 22 )
......................................................................................................................................................................

         " И като повика народа, рече  им: Слушайте и разбирайте! Това, което влиза в устата, не осквернява човека;  но  това,  което излиза из устата, то осквернява човека. Тогава се приближиха учениците и му рекоха: Знаеш ли, че Фарисеите се съблазниха като  чуха  тая  дума? А той  в  отговор рече: Всяко растение, което моя небесен Отец не е насадил, ще се изкорени. Оставете ги; те са слепи водачи; а слепец слепеца  ако води, и двамата ще паднат  в  ямата.  Петър  в  отговор  му  рече: Обясни ни тая притча.А той каза:И вие ли сте още без разумение? Не разбирате ли, че всичко що влиза в устата, минава в корема, и се  изхвърля в захода? А онова,  което  излиза  из  устата, произхожда  от  сърдцето,  и  то  осквернява  човека. Защото от сърдцето  произхождат зли  помисли, убийства, прелюбодейства, блудства, кражби, лъжесвидетелства, хули. Тия  са  нещата, които оскверняват човека; а да  яде  човек  с  немити  ръце,  това  не  го осквернява. И  Исус, като излезе от там, се оттегли  в Тирските и Сидонските страни."  
( Евангелие  от  Матея. Глава 15 : 10 - 21 )


         "Всичко е позволено, но не всичко е полезно; ...."

         "Всичко, що се продава на месарницата, яжте без да изпитвате  за  него заради съвестта си; защото "Господна е земята и всичко що има в нея".
                                                                   
( Първото послание на Апостола Павла към Коринтяните. Глава 10 : 23, 25 - 26 )


         "Който яде, да не презира тогова, който  не  яде;  и  който  не яде, да не осъжда тогова, който яде; защото Бог го е приел."

( Посланието на Апостола Павла към Римляните. Глава 14 : 3 )