За хомосексуализма

   Напоследък зачестяват опитите да се представи отклонението от нормалното за нормално. Различни защитници на човешки права се опитват да убедят обществото, че хората с обратни наклонности са същите като нас и те трябва да имат същите права като останалите хора. Да могат да се женят и дори да осиновяват деца!!! Единственото което може да се приеме е факта, че тези хора са се родили с тези отклонения или са ги избрали по своя воля. Какво значи да се приеме? - Да не се проявява насилие към тях и да не ги мразим. НО това не означава да приемем за нормално тяхното поведение, напротив всеки от тези хора ако демонстрира открито или се опитва да налага на останалите своята объркана  сексуалност или се опитва да привлече и да "обърне" нормалната сексуална ориентация на други хора трябва да бъде "укорен". Трябва да получи моралната оценка на обществото за  неправилното и неморално поведение. Не трябва да се допуска хора с ненормална сексуална ориентация да ни убеждават, че това е нещо нормално и едва ли не да представят себе си като нормални и да отричат естеството на сътворението.

"И Бог създаде човека по Своя образ; по Божия образ го създаде; мъжки и женски пол ги създаде.
И Бог ги благослови. И рече им Бог: Плодете се и се размножавайте, напълнете земята и обладайте я, и владейте над морските риби, над въздушните птици и над всяко живо същество, което се движи по земята."
( БИТИЕ. Глава 1 : 27 - 28 )

"Ако някой легне с мъжко, като с женско, и двамата са извършили гнусота; непременно да се умъртвят; кръвта им да бъде върху тях."
(Левит . Глава 20 : 13 )

Знаете, че в началото законите са били доста сурови, за това в настоящето не трябва буквално да се възприема казаното "непременно да се умъртвят; кръвта им да бъде върху тях". Нека не забравяме, че има Нов Завет, който отрича насилието. Цитирането е с цел да се отдели правилното от неправилното и нормалното от ненормалното. Защото хората с обратни наклонности вместо да прокламират и демонстрират своята объркана сексуална ориентация трябва да се засрамят. Да се засрамят не от това, че не могат да бъдат други, а от факта, че развяват "гнусотата" си и се опитват да я легитимират. Приемем ли за нормално ненормалното в хомосексуализма, можем да очакваме само едно - съдбата на Содом. Някой от вас сигурно са запознати със съдбата на Содом, но за тези които не знаят:
Содом е бил град прочут със своето безчестие, разврат и грехове, затова Бог го наказва:
"И рече Господ: Понеже викът на Содома и Гомора е силен и, понеже грехът им е твърде тежък,
ще сляза сега и ще видя дали са сторили напълно според вика, който стигна до Мене; и ако не, ще узная."
( БИТИЕ. Глава 18 : 20)

Тогава Авраам се моли на Господ да бъде пожален града и Господ се съгласява да не го унищожава ако в него се намерят 10 праведника. За това изпраща двама от своите ангели в Содом. Но какво става? След като ангелите пристигат в Содом и отсядат в къщата на Лот, идват част от жителите на Содом и....
"И викаха на Лота, казвайки: Где са мъжете, които дойдоха у тебе тая нощ? Изведи ни ги за да ги познаем.
А Лот излезе при тях пред вратата, затвори вратата зад себе си, и рече:
Моля ви се, братя мои, не правете такова нечестие.
Вижте сега, имам две дъщери девици, които не са познали мъж; тях да ви изведа вън, и сторете с
тях, каквото ви се вижда угодно; само на тия мъже не струвайте нищо, понеже затова са влезли под
покрива на стряхата ми.
Но те рекоха: Махни се нататък. Рекоха още: Той дойде тук самичък и пришелец, а иска още и
съдия да стане; ей сега на тебе ще сторим по-голямо зло, отколкото на тях. И насилваха премного
човека, Лота, и приближиха се да разбият вратата.
Но мъжете простряха ръце, дръпнаха Лота при себе си, в къщи, и затвориха вратата.
Тоже и поразиха със слепота човеците, които бяха пред вратата на къщата, и малък и голям,
тъй щото се умориха, като търсеха вратата.
Тогава мъжете рекоха на Лота: Имаш ли тука друг някой: зет, синове, дъщери и които и да
било други, що имаш в града, изведи ги из това място;
защото ние ще съсипем мястото, понеже силен стана викът им пред Господа, и Господ ни
изпрати да го съсипем...."

"Сутринта Авраам подрани на мястото, дето беше стоял пред Господа;
и погледна към Содом и Гомор и към цялата земя на равнината, и, ето видя, че дим, като дим
от пещ, се издигаше от земята...."
( БИТИЕ. Глава 19 : 27 - 28)

Може би тук е мястото да се посочат и останалите ненормални сексуални отношения:
"Който легне с жената на баща си, бащината голота е открил; непременно и двамата да се
умъртвят; кръвта им да бъде върху тях.
И ако някой легне със снаха си, непременно и двамата да се умъртвят; мърсота са извършили;
кръвта им да бъде върху тях.
Ако някой легне с мъжко, като с женско, и двамата са извършили гнусота; непременно да се
умъртвят; кръвта им да бъде върху тях.
Ако някой вземе жена и майка й, това е беззаконие; с огън да се изгорят и той и те, за да
няма беззаконие между вас.
Ако някой се съвъкупи с животно, той непременно да се умъртви, и животното да убиете.
И ако се приближи жена при какво да е животно, за да се съвъкупи с него, да убиеш и жената
и животното; непременно да се умъртвят; кръвта им да бъде върху тях.
Ако някой вземе сестра си, дъщеря на баща си, или дъщеря на майка си, и види голотата й, и
тя види неговата голота, това е нечестие, да се изтребят пред очите на людете си; голотата на
сестра си е открил; ще носи беззаконието си.
И който легне с жена, която е в нечистотата си, и открие голотата й, той е открил течението
й, и тя е открила течението на кръвта си; за това, да се изтребят и двамата изсред людете си.
Голотата на майчината си сестра или на бащината си сестра да не откриеш; защото, който е
сторил това, открил е голотата на близките си роднини; те ще носят беззаконието си.
И ако някой легне със стрина си, голотата на стрина си е открил; те ще носят греха си;
бездетни ще умрат.
И ако някой вземе братовата си жена, това е нечистота; братовата си голота е открил;
бездетни ще останат."
(Левит . Глава 20 : 11 - 21 )

"Защото, като познаха Бога, не Го прославиха като Бог, нито Му благодариха; но извратиха се чрез своите мъдрувания, и несмисленото им сърце се помрачи. Като се представяха за мъдри, те глупееха, и славата на нетленния Бог размениха срещу подобие на образ на смъртен човек, на птици, на четвероноги и на гадини. Затова, според страстите на сърцата им, Бог и ги предаде на нечистота, щото да се обезчестят телата им между сами тях, - те които замениха истинския Бог с лъжлив, и предпочетоха да се покланят и да служат на тварта, а не на Твореца, Който е благословен до века. Амин. Затова Бог ги предаде на срамотни страсти, като и жените им измениха естественото употребление на тялото в противоестествено. Така и мъжете, като оставиха естественото употребление на женския пол, разжегоха се в страстта си един към друг, струвайки безобразие мъже с мъже, и приемаха в себе си заслуженото въздаяние на своето нечестие. И понеже отказаха да познаят Бога, Бог ги предаде на развратен ум да вършат това, което не е прилично, изпълнени с всякакъв вид неправда, нечестие, лакомство, омраза; пълни със завист, убийство, крамола, измама и злоба; шепотници, клеветници, богоненавистници, нахални, горделиви, самохвалци, измислители на злини, непокорни на родителите си, безразсъдни, вероломни, без семейна обич, немилостиви; които, при все че знаят Божията справедлива присъда, че тия, които вършат такива работи, заслужават смърт, не само ги вършат, но и одобряват ония, които ги вършат."
(Посланието на Апостол Павла към Римляните. Глава 1 : 21 - 32 )

Още веднъж се уточнява, че думите "умъртвят", "умъртви", "изгори" не трябва да се възприемат буквално, защото Новия Завет забранява насилието!