За безсмислието на религиозната вражда

Най-силната религиозна вражда - Мюсюлманство (Ислям) - Юдаизъм
Няма нормален човек, който да не знае за тази вражда и за причинените от нея нещастия. И мюсюлманите и юдеите (евреите) вярват в един и същи Бог. Едните го наричат Аллах, а другите Яхве. Няма среднообразован религиозен човек и от двете религии, който да отрича, че в крайна сметка вярват в един и същи Бог (знаем, че Корана и Стария завет на Библията (Танах - еврейски) са с подобно съдържание, НО най-важното е, че и в двата случая несъмнено става въпрос за един и същ (единствения) Бог. Безсмислено е да се спори за пророците и другите различия. Истински вярващите хора в Аллах или Яхве трябва да приемат, че независимо от различията за: молитва, празници и пророци са братя, които имат един и същи Отец, на когото отдават своята почит. В крайна сметка не хората определят кой ще продължи живота си след Страшния съд, а Бог. За това е лошо и неправилно самите хора да решават помежду си кой е по-праведен. И още повече да налагат своите разбирания насила на останалите хора. Вярващите и от двете религии трябва да се обичат и почитат, и да оставят Бог да реши кои от тях са праведни и кои не. Това е правилното и угодно на Бог отношение.

Другата религиозна вражда - Християнство - Мюсюлманство (Ислям)
Това е една от най-силните вражди в миналото. Знаем за кръстоносните походи и за войната за свещените земи (Йерусалим). Знаем и за насилственото налагане на исляма в Европа. Това е още едно безсмислено противопоставяне, защото в крайна сметка и християните и мюсюлманите вярват в един и същи Бог. И за тази вражда се отнася написаното по-горе за мюсюлманството и юдаизма. Безсмислено унищожение на мюсюлмани и християни - братя вярващи в един и същи Бог.

За Исляма

Все по-често много от хората изповядващи Исляма се опитват да ни убедят, че Исляма е "мирна" религия. Обясняват, че това е и значението на думата "Ислям". Обясняват ни, че хората извършващи убийства в името на "Аллах" и Исляма не са мюсюлмани. Ако истинските мюсюлмани смятат, че това което правят техните събратя мюсюлмани е неправилно и искат да се разграничат от тях трябва да направят нещо много просто - да се противопоставят открито на хората, които проповядват омраза или убиват в името на Исляма и да ги предават на властите. Някой да е чул за нещо подобно? Лесно е да говориш, че убийците не са мюсюлмани когато си на публично място или пред някоя медия, но когато си "на четири очи" да си мълчиш и да приемаш това което вършат тези "мъченици". Мюсюлманите могат да докажат, че религията им е мирна и, че нямат нищо общо с убийците единствено и само ако предават терористите на властите и открито се противопоставят на призивите да се борят с "неверниците", дори и когато са отправени от техни религиозни служители /ходжи, имами и др./ Относно използваната от мюсюлманите дума "Неверник" - колкото и странно и нелогично да изглежда, тази дума се използва когато се говори за евреи, християни и дори някои от "умерените" мюсюлмани. Не съществува спор, че Исляма като религия възниква след Юдаизма и Християнството. Нещо повече, Исляма дори ползва за основа Стария Завет /Авраам е Ибрахим, Моисей е Муса, Адем (Адам), Идрис (Енох), Нух (Ной), Худ (Евер), Лут (Лот), Исмаил, Исхак (Исаак), Якуб (Йаков), Юсуф (Йосиф), Шуайб (Йотор), Харун (Аарон), Давуд (Давид), Сюлейман (Соломон), Еюб (Йов), Юнус (Ион), Иляс (Илия), Закария (Захария), Яхя (Йоан Кръстител) и др./ и дори приема някой от нещата от Новия завет /Мариам и Иса бен Мариам т.е. Исус, който приемат за пророк и неговата майка Мария/. Как може религията ти да е свързана и да ползва основата на Юдаизма и Християнството, да си приел да отдаваш почит на същия и единствен Бог когото почитат евреите и християните и в същото време да ги наричаш "неверници" и да проповядваш тяхното унищожение? Що за "мирна" религия е това? След като самите мюсюлмани не се разграничават от убийците и не ги предават на властите,  властите трябва да започнат да преследват хората проповядващи религиозна омраза. Дори и само един мюсюлманин да използва думата неверник като определение за евреин или християнин да бъде преследван с цялата строгост на закона. От друга страна трябва да се постави въпроса за проповедите в джамиите и другите религиозни храмове. Трябва веднъж за винаги да се уточни с висшите представители на мюсюлманството, че е недопустимо техни религиозни служители да използват думата "неверници" за евреи и християни и да призовават за борба с тях, за да "защитят правата вяра". Как може да наричаш неверник човек, който преди теб е отдавал почит на Бога, който ти в последствие си избрал да последваш?

Безсмислените религиозни вражди в отделните религии

Религиозната вражда между сунити и шиити (мюсюлмани)
Безсмислена вражда между братя, вярващи в един и същи Бог (Аллах) и причиняващи си страдания в Неговото име. Трябва да осъзнаят, че това което правят не е угодно на Бог (Аллах). Трябва да се обичат и да си помагат, а относно това кой е по-прав - това Бог (Аллах ) ще определи.

Религиозната вражда между католици и протестанти (християни)
Безсмислена вражда между братя, вярващи в един и същи Бог и причиняващи си страдания в Негово име. Трябва да осъзнаят, че това което правят не е угодно на Бог. Трябва да се обичат и да си помагат, а относно това кой е по-прав - това Бог ще определи.

Най-важното което вярващите хора трябва да осъзнаят е, че не са те тези, които определят или ще определят кой е по-праведен. Безспорно е кой е Съдията. Нека преди да направят или кажат каквото и да било, да помислят за следното:
".....защото Той прави слънцето Си да изгрява на злите и на добрите, и дава дъжд на праведните и на неправедните."

Светото Евангелие от Матея 5:45

"...Небесното царство се оприличава на човек, който е посял добро семе на нивата си; но, когато спяха човеците, неприятелят му дойде и пося плевели между житото, и си отиде. И когато поникна стволът и завърза плод, тогава се появиха и плевелите. А слугите на домакина дойдоха и му казаха: Господине, не пося ли ти добро семе на нивата си? тогава откъде са плевелите? Той им каза: Някой неприятел е сторил това. А слугите му казаха: Като е тъй искаш ли да идем да го оплевим? А той каза: Не искам; да не би, като плевите плевелите, да изскубете заедно с тях и житото. Оставете да растат и двете заедно до жетва; а във време на жетва ще река на жетварите: Съберете първо плевелите, и вържете ги на снопове за изгаряне, а житото приберете в житницата ми."

Светото Евангелие от Матея 13:24 - 13:30

(човек, който е посял добро семе на нивата си - Бог създава човека)
(неприятелят му дойде и пося плевели между житото - Сатана изкушава част от хората)
(слугите на домакина - Небесните ангели)
(във време на жетва - Страшния съд)

За Бог е ценна всяка човешка душа, за това всеки ще бъде съден според вярата и делата си в деня на Страшния съд. На никой човек взел в свои ръце решението коя вяра е по-правилна и кой човек е по-праведен,  като основание за преследване и лишаване от живот, няма да бъде простено това изземване на Божието право.

"Не всеки, който Ми казва: Господи! Господи! ще влезе в небесното царство, но който върши волята на Отца Ми, Който е на небесата. В онзи ден (б.р. Страшния съд) мнозина ще Ми рекат: Господи! Господи! не в Твоето ли име пророкувахме, не в Твоето ли име бесове изгонвахме, и не в Твоето ли име направихме много велики дела? Но тогава ще им заявя: Аз никога не съм ви познавал; махнете се от Мене вие, които вършите беззаконие."

Светото Евангелие от Матея 7:21 - 7:23

"И тъй бъдете съвършени и вие, както е съвършен вашият небесен Отец."

Светото Евангелие от Матея 5:48

Вярващите от различните религии не трябва да допускат политици и религиозни водачи да ги противопоставят едни на други. От своя страна политиците и религиозните водачи не трябва показват и натрапват на вярващите от различните религии незначителните различия между тях, а да не показват това което ги обединява и което е най-важното, особено за посочените по-горе религии - че вярват в един и същ - Единствения Бог.