ПОСЛАНИЕТО НА АПОСТОЛА ПАВЛА
КЪМ ФИЛИПЯНИТЕ
                                                                    
ГЛАВА  1


1:1 Павел и Тимотей, слуги Исус Христови, до всичките в Христа Исуса светии, които са във Филипи, заедно с епископите и дяконите:
1:2 Благодат и мир да бъде на Вас от Бога, нашия Отец и от Господа Исуса Христа.
1:3 Благодаря на моя Бог всеки път, когато си спомням за вас,
1:4 винаги във всяка моя молитва, като се моля за всички вас с радост,
1:5 за вашето участие в делото на благовестието от първия ден дори до сега;
1:6 като съм уверен именно в това, че оня, който е почнал добро дело във вас, ще го усъвършенствува до деня на Исуса Христа.
1:7 И право е да мисля това за всички вас, понеже ви имам на сърце, тъй като вие всички сте съучастници с мене в благодатта, както в оковите ми, тъй и в защитата и в утвърждението на благовестието.
1:8 Защото Бог ми е свидетел как милея за всички ви с милосърдие Исус Христово.
1:9 И затова се моля, щото любовта ви да бъде все повече и повече изобилно просветена и всячески проницателна,
1:10 за да изпитвате нещата, които се различават, та да бъдете искрени и незлобни до деня на Христа,
1:11 изпълнени с плодовете на правдата, които са чрез Исуса Христа, за слава и хвала на Бога.
1:12 А желая да знаете, братя, че това, което ме сполетя, спомогна повече за преуспяване на благовестието,
1:13 до толкоз, щото стана известно на цялата претория и на всички други, че съм в окови за Христа;
1:14 и повечето от братята на Господа, одързостени от успеха в оковите ми, станаха по-смели да говорят Божието слово без страх.
1:15 Някои наистина проповядват Христа дори от завист и от препирлив дух, а някои и от добра воля.
1:16 Едните правят това от любов, като знаят, че съм поставен да защищавам благовестието;
1:17 а другите възвестяват Христа от партизанство, не искрено, като мислят да ми притурят тъга в оковите ми.
1:18 Тогава що? Само туй, че по всякакъв начин, било престорено или истинно, Христос се проповядва; и затова аз се радвам, и ще се радвам.
1:19 Защото зная, че това ще излезе за моето спасение чрез вашата молитва и даването на мене Духа Исус Христов,
1:20 според усърдното ми очакване и надежда, че няма в нищо да се посрамя, но, че, както всякога, така и сега, ще възвелича Христа в тялото си с пълно дръзновение, било чрез живот, или чрез смърт.
1:21 Защото за мене да живея е Христос, а да умра, придобивка.
1:22 Но ако живея в тялото, това значи плод от делото ми; и така що да избера не зная,
1:23 но съм на тясно между двете, понеже имам желание да отида и да бъда с Христа, защото, това би било много по-добре;
1:24 но да остана в тялото е по-нужно за вас.
1:25 И като имам тая увереност, зная, че ще остана и ще пребъда с всички вас за вашето преуспяване и радост във вярата;
1:26 тъй щото, чрез моето завръщане между вас, да можете поради мене много да се хвалите в Исуса Христа.
1:27 Само се обхождайте достойно на Христовото благовестие, тъй щото, било че дойда и ви видя, или че не съм при вас, да чуя за вас, че стоите твърдо в един дух и се подвизавате единодушно за вярата на благовестието,
1:28 и че в нищо не се плашите от противниците; което е доказателство за тяхната погибел, а на вас за спасение, и то от Бога;
1:29 защото, относно Христа, вам е дадено не само да вярвате в Него, но и да страдате за Него;
1:30 като имате същата борба, каквато сте видели, че аз имам, и сега чувате, че съм имал.
                                                                    
                                                                     ГЛАВА  2


2:1 И тъй, ако има някоя утеха в Христа, или някоя разтуха от любов, или някое общение на Духа, или някое милосърдие и състрадание,
2:2 направете радостта ми пълна, като мислите все едно, като имате еднаква любов и бъдете единодушни и единомислени.
2:3 Не правете нищо от партизанство или от тщеславие, но със смиреномъдрие нека всеки счита другия по-горен от себе си.
2:4 Не гледайте всеки само за своето, но всеки и за чуждото.
2:5 Имайте в себе си същия дух, който беше и в Христа Исуса;
2:6 Който, като беше в Божия образ, пак не счете, че трябва твърдо да държи равенството с Бога,
2:7 но се отказа от всичко, като взе на Себе Си образ на слуга и стана подобен на човеците;
2:8 и, като се намери в човешки образ, смири Себе Си и стана послушен до смърт, даже смърт на кръст.
2:9 Затова и Бог го превъзвиши, и Му подари името, което е над всяко друго име;
2:10 така щото в Исусовото име да се поклони всяко коляно от небесните и земните и подземните същества,
2:11 и всеки език да изповяда, че Исус Христос е Господ, за слава на Бога Отца.
2:12 Затова, възлюбени мои, както сте били винаги послушни, не само както при мое присъствие, но сега много повече при моето отсъствие, изработвайте спасението си със страх и трепет;
2:13 Защото Бог е, Който, според благоволението Си, действува във вас и да желаете това и да го изработвате.
2:14 Вършете всичко без роптание и без препиране,
2:15 за да бъдете безукорни и незлобливи, непорочни Божии чада всред опако и извратено поколение, между които блестите като светила на света,
2:16 като явявате словото на живота; за да имам с какво да се хваля в деня на Христа, че не съм тичал напразно, нито съм се трудил напразно.
2:17 Но макар че се принасям аз като възлияние върху жертвата и служението на вашата вяра, радвам се и с всички вас се радвам.
2:18 Подобно се радвайте и вие и с мене заедно се радвайте.
2:19 А надявам се на Господа Исуса да ви изпратя скоро Тимотея, та и аз да се утеша, като узная вашето състояние.
2:20 Защото нямам никой друг на еднакъв дух с мене, който да се погрижи искрено за вас.
2:21 Понеже всички търсят своето си, а не онова, което е Исус Христово.
2:22 А вие знаете неговата изпитана вярност, че той е служител с мене в делото на благовестието, както чадо слугува на баща си.
2:23 Него, прочее, се надявам да изпратя, щом разбера, как ще стане с мене,
2:24 а уверен съм в Господа, че и сам аз скоро ще дойда.
2:25 Счетох, обаче, за нужно да ви изпратя брата Епафродита, моя съработник и сподвижник, изпратен от вас да ми послужи в нуждите;
2:26 понеже милееше за всички ви, и тъжеше, защото бяхте чули, че бил болен.
2:27 И наистина той боледува близо до смърт; но Бог му показа милост, и не само на него, но и на мене, за да нямам скръб върху скръб.
2:28 Затова и по-скоро го изпратих, та като го видите, да се зарадвате пак, и аз да бъда по-малко скръбен;
2:29 Прочее, приемете го в Господа с пълна радост; и имайте такива на почит,
2:30 понеже заради Христовото дело той дойде близо до смърт, като изложи живота си на опасност, за да допълни липсата на вашите услуги към мене.
                                                                    
                                                                     ГЛАВА  3


3:1 Впрочем, братя мои, радвайте се в Господа. За мене не е досадно да ви пиша все същото, а за вас е безопасно.
3:2 Пазете се от злите работници, пазете се от поборниците на обрязването {Гръцки: От врязането: презрителен израз.};
3:3 защото ние сме обрязаните, които с Божия Дух се кланяме, и се хвалим с Христа Исуса, и не уповаваме на плътта.
3:4 При все че аз мога и на плътта да уповавам. Ако някой друг мисли, че може да уповава на плътта, то аз повече,
3:5 бидейки обрязан в осмия ден, от Израилевия род, от Вениаминовото племе, евреин от евреи, досежно закона фарисей,
3:6 по ревност гонител на църквата, по правдата, която е от закона, непорочен.
3:7 Но това, което беше за мене придобивка, като загуба го счетох за Христа.
3:8 А още всичко считам като загуба заради това превъзходно нещо - познаването на моя Господ Христос Исус, за Когото изгубих всичко и считам всичко за измет, само Христа да придобия,
3:9 и да се намеря в Него, без да имам за своя правда оная, която е от закона, но оная, която е чрез вяра в Христа, то ест, правдата, която е от Бога въз основа на вяра,
3:10 за да позная Него, силата на Неговото възкресение, и общението в Неговите страдания, ставайки съобразуван със смъртта Му,
3:11 дано всякак достигна възкресението на мъртвите.
3:12 Не че съм сполучил вече, или че съм станал вече съвършен; но гоня изподир, дано уловя, понеже и аз бидох уловен от Христа Исуса.
3:13 Братя, аз не считам, че съм уловил, но едно правя, - като забравям задното и се простирам към предното,
3:14 пускам се към прицелната точка за наградата на горното от Бога призвание в Христа Исуса.
3:15 И тъй, ние, които сме зрели, нека мислим така; и ако мислите вие нещо другояче, Бог ще ви открие и него.
3:16 Само нека [имаме за правило да] живеем според това, в което сме достигнали [същото да мъдруваме]
3:17 Братя, бъдете всички подражатели на мене и внимавайте на тия, които се обхождат така, както имате пример в нас.
3:18 Защото мнозина, за които много пъти съм ви казал, а сега и с плач ви казвам, се обхождат като врагове на Христовия кръст;
3:19 чиято сетнина е погибел, чийто бог е коремът, и чието хвалене е в това, което е срамотно, които дават ума си на земните неща.
3:20 Защото нашето гражданство е на небесата, отгдето и очакваме Спасител, Господа Исуса Христа,
3:21 Който ще преобрази нашето унищожено тяло, за да стане съобразно с Неговото славно тяло, по упражнението на силата Си да покори и всичко на Себе Си.
                                                                    
                                                                     ГЛАВА  4


4:1 Затова, възлюбени и многожелани мои братя, моя радост и мой венец, стойте така твърдо в Господа, възлюбени мои.
4:2 Моля Еводия, моля и Синтихия, да бъдат единомислени в Господа.
4:3 Да! и тебе умолявам, искрени ми сътруднико, помагай на тия жени, защото се трудеха в делото на благовестието заедно с мене, и с Климента, и с другите ми съработници, чиито имена са в книгата на живота.
4:4 Радвайте се всякога в Господа; пак ще кажа: Радвайте се.
4:5 Вашата кротост да бъде позната на всичките човеци; Господ е близо.
4:6 Не се безпокойте за нищо; но във всяко нещо, с молитва и молба изказвайте прошенията си на Бога с благодарение;
4:7 и Божият мир, който никой ум не може да схване, ще пази сърцата ви и мислите ви в Христа Исуса.
4:8 Най-после, братя, всичко, що е истинно, що е честно, що е праведно, що е любезно, що е благодатно, - ако има нещо добродетелно, и ако има нещо похвално, - това зачитайте.
4:9 Това, което сте и научили, и приели, и чули, и видели в мене, него вършете; и Бог на мира ще бъде с вас.
4:10 Аз много се радвам в Господа, че сега най-после направихте да процъфти изново вашата грижа за мене; за което наистина сте се грижили, ала не сте имали благовремие.
4:11 Не казвам това поради оскъдност; защото се научих да съм доволен в каквото състояние и да се намеря.
4:12 Зная и в оскъдност да живея, зная и в изобилие да живея; във всяко нещо и във всички обстоятелства съм научил тайната и да съм сит, и да съм гладен, и да съм в изобилие, и да съм в оскъдност.
4:13 За всичко имам сила чрез Онзи, Който ме подкрепява.
4:14 Но сторихте добре, като взехте участие в скръбта ми.
4:15 А и вие, филипяни, знаете, че когато излязох от Македония и почнах делото на благовестието, ни една църква, освен едни вие, не влезе във връзка с мене за даване и вземане;
4:16 защото и в Солун един-два пъти ми пращахте за нуждата ми.
4:17 Не че искам подаръка, но искам плода, който се умножава за ваша сметка.
4:18 Но получих всичко, и имам изобилно; наситих се като получих от Епафродита изпратеното от вас, благоуханна миризма, жертва приятна, благоугодна на Бога.
4:19 А моят Бог ще снабди всяка ваша нужда според Своето богатство в слава в Христа Исуса.
4:20 А на нашия Бог и Отец да бъде слава во вечни векове. Амин.
4:21 Поздравете всеки светия в Христа Исуса. Поздравяват ви братята, които са с мене.
4:22 Поздравяват ви всичките светии, а особено тия, които са от Кесаревия дом.
4:23 Благодатта на Господа Исуса Христа да бъде с духа ви. [Амин].