УВОД


           Един съвет към тези, които за първи път четат Библията, или  са  я  прочели, но  не  са  имали  възможност  да  вникнат в  съдържанието й. Когато  четете  Стария Завет  и  дори началото на Новия Завет, не бързайте да си правите заключения преди да сте   прочели   всичко, защото заключенията  Ви  могат   да   се  окажат погрешни, тъй като много от разпоредбите (заповедите) са  променени  по - нататък  в  другите  текстове.Това не трябва да  Ви  учудва, тъй  като Библията  е  била  променяна  ( от своя АВТОР )  в  съответствие  с общественото развитие ( ставала  е по - хуманна ), така   както  съвременното   законодателство   се променя   за  да  може  да обслужва  обществените   отношения, с тази разлика, че съвременното  законодателство  се  променя за да  може  да регулира  променените обществени  отношения, докато Библията е променяла самите обществени отношения.


          Издава се за да достигне до всички онези, които не ползват стандартните вид книги и разчитат на електронните издания, и които по една или  друга  причина  не са имали  възможност  да  се  докоснат  до Книгата на живота.