..............................................................................................................................................................


          "Не  всеки,  който  ми   казва, Господи!  Господи!  ще  влезе  в небесното царство, но който върши волята на Отца  ми,  който е на небесата."

( Светото Евангелие от Матея. Глава 7 : 21 )

..............................................................................................................................................................
                          
         "Каква  полза, братие мои, ако някой  казва,  че  има  вяра, а  няма дела? Може ли такава вяра да го  спаси?  Ако  някой  брат  или  някоя сестра са голи и останали  без  ежедневна  храна  и  някой  от  вас  им рече: Идете си с  мир,  дано  бъдете  стоплени  и  нахранени,  а  не  им дадете потребното за тялото, каква  полза?"
                  
         "Ти вярваш, че има само един Бог.  Добре   правиш; и бесовете вярват и треперят. Обаче, искаш ли да познаеш, о суетни човече, че вяра отделена от дела е безплодна?"

         "Защото както тялото отделено от духът е  мъртво,  така  и  вярата отделена от дела е мъртва."

( Съборното послание на Якова. Глава 2 : 14 - 16, 19 - 20, 26 )