......................................................................................................................................................................

         Както  знаете по света  има  различни  видове  християни: православни,  католици, протестанти / евангелисти както и други знайни и незнайни. В тази ниша се крият и много ереси, като  техния брой  е  четирицифрено  число. Всеки от тях  има  претенцията, че проповядва правилната   религия,  по правилния   начин. Големият ( основен ) проблем  е,  че цялата тази плетеница от религиозни учения става  причина за това души,  които трябва  да живеят, да бъдат загубени завинаги. Защо се получава така? -  Защото атеистите, хората, които не вярват в съществуването на Бог, не могат  да  бъдат привлечени в секта точно   по   тази   причина.  Обикновено  сектите  впримчват в капаните  си  хора  които са  вярващи,  но поради недостатъчното познание   на   Библията   стават   лесна  плячка на преиначените им учения. 
         "Защото  ще  се  появят  лъжепомазаници, и лъжепророци, които ще  покажат  големи знания  и  чудеса, така щото да заблудят, ако е възможно, и избраните."
( Евангелие от Матея. Глава 24 : 24 )

         "Исус в  отговор  им  каза: Пазете  се  да  ви   не   заблуди  някой; защото мнозина ще дойдат в Мое име казвайки: Аз съм Христос, и ще заблудят мнозина."
( Евангелие от Матея. Глава 24 : 4 - 5 )


         Как може да се предпази човек ? Къде да се моли? - "А  ти,  когато  се  молиш,  влез  във  вътрешната си  стаичка, и като си затвориш вратата, помоли се на своя  Отец, който е  в  тайно; и Отец ти, който вижда в тайно, ще  ти  въздаде [на яве.]"

( Евангелие от Матея. Глава 6 : 6 )

         Какво означава горното? - означава, че за да се моли човек  и  за да бъде молитвата му чута не е нужно  да  ходи  на  църква,  синагога или друг вид молитвен дом.  Най - важното  което  трябва  да  знае  е, че  ако  иска  да  влезе  в  небесното  царство  трябва   да  съобразява поведението си  с предписаното  в  Библията. Всичко от което има нужда  е  записано  там. И  тук  се  сещам  за  това  което  един   баща казва   на   сина   си  като  му подарява  Библията  "Синко, или  тази книга  ще те  държи  далеч  от  греха, или  грехът  ще  те държи далеч от тази книга".