......................................................................................................................................................................

         "Сине мой, ако  си  станал  поръчител  за  ближния  си, Или  си дал ръка за някой чужд,Ти  си  се  впримчил  с думите на устата си, Хванат си  с думите на устата си. Затова,  сине  мой, направи  това  и отърви  се, Тъй  като  си  паднал  в  ръцете на ближния си, - Иди, припадни  и  моли  настоятелно  ближния си. Не давай сън на очите  си, Нито  дрямка  на  клепачите  си, Догдето  не се отървеш, като сърна от ръката на ловеца, И като птица от ръката на птицоловец."

( Притчи. Глава 6 : 1 - 5 )