..............................................................................................................................................................
                            
         "Внимавайте да не вършите делата на правдата си пред човеците, за да  ви  виждат;  инак  нямате  награда  при  Отца  си,  който е  на небесата. И тъй когато правиш милостиня, не тръби  пред  себе  си, както правят  лицемерите по синагогите и по улиците, за да бъдат похвалявани от човеците; истина  ви  казвам, Те са получили  вече своята награда. А когато ти правиш милостиня, нека левицата ти не узнае какво прави десницата ти; за да става твоята милостиня  в тайно; и твоят Отец, който вижда в тайно, ще  ти  въздаде [на яве]."
                                       
( Евангелие от Матея. Глава 6 : 1 - 4 )


..............................................................................................................................................................

         "Дай  на  оногова, който проси от тебе; и не се отвръщай от оногова, който ти иска на заем."

( Евангелие от Матея. Глава 5 : 42 )