......................................................................................................................................................................  

         "Не си прави кумир, или какво да било подобие на нещо, което е на небето горе, или което е на земята  долу, или което е на  водата под земята; да  не  им се кланяш  нито да им служиш;  защото аз Господ твоя Бог съм Бог ревнив..."
            
( Изход. Глава 20 : 4 - 5 )
            
......................................................................................................................................................................
                
         "...Има ли Бог освен мене? Наистина няма канара; аз  не познавам такъв. Всички които образуват изваяни идоли, са  за  посрамление; И многожалателните им неща са безполезни. И те сами им са свидетели; не виждат нито разбират, За да се засрамят. Кой е  оня,  който  прави един бог, Или излива изваян идол, съвсем безполезен? Ето, всичките му привърженици ще се засрамят; А художниците, които и те са от човеци, Нека се съберат всички, нека  застанат; Ще се убоят,  ще се засрамят всички. Ковачът кове брадва, Работи я във  въглищата, и я образува с чукове, Работящ със силната си мишца; Дори огладнява  и изнемощава; Вода ако не пие отслабва. Дърводелецът простира връв, начертава идола си с тибишир, Изработва го с  длета,  начертава  го  с пергел, И образува го по човешки образ, според човешка  красота, За да стои в къщи. Отсичайки си кедри, И вземайки пърнар и дъб,  Той си бе избрал между горските дървета   едно,  Та  бе  насадил  бор; и дъжда го е правил да расте. Тогава, като е станал на човека за  горене, Той взема от него и се топли, Още го гори  и  пече  хляб;  И  същото прави бог та му се кланя,  Прави  го  изваян  идол  та  коленичи   пред него! Една част от него той изгаря в огън, С друга част готви месо да яде, Изпича печиво и се насища, Грее се и казва: Ох! стоплих се! видях огънят! И  останалото от него  прави  бог, изваяния  си  идол, Коленичи пред него и му се кланя, И му се моли  казвайки: Избави ме, защото ти си мой бог! Те не знаят  нито   разсъждават;  Защото са замазани очите им за да не гледат, И сърдцата им за да не  разбират. И никой не прилага сърдцето  си, Нито  има  знание  или  разум  та  да рече: Част от него изгорих на огън, Още и хляб изпекох на  въглищата му, Опекох и  месо  та  ядох;  И  да  направя  ли  останалото от него гнусота? Да се поклоня ли на  нещо станало от дърво? Той се храни  с пепел; измаменото  му сърдце го заблуди, Та   не  може  да  отърве душата си нито да рече: Това нещо в десницата ми не е ли лъжа?"

( Исаия. Глава 44 : 8 - 20 )

......................................................................................................................................................................

         "Какво ползува изваяният идол, Та го е изваял  художника  му? - Или леяният идол, учителят на лъжата, Та уповава  творителят  му  на делото си, Тъй щото да прави неми идоли? Горко на  оногова,  който казва на дървото: Събуди се! - На немия камък: Дигни  се!  То  ли  ще го научи? Ето, то е обковано  със  злато и сребро, И няма никакво дишане в него."

( Авакум. Глава 2 : 18 - 19 )