......................................................................................................................................................................

         "Така казва Господ: Мъдрият да не се хвали с мъдростта си, Силният да не се хвали със силата си. И богатият да не се хвали с богатството си; Но който се хвали нека се хвали с това, Дето разбира и познава мене, Че съм Господ, който извършвам милост, Правосъдие, и правда на земята; Понеже в това благоволя, казва Господ"

( Еремия. Глава 9 : 23 - 24 )