......................................................................................................................................................................
                                                                                                                                
         "...Да не се намира между тебе, някой, който да прекарва сина си или дъщеря си през  огън, никой чародей, астролог, гадател, или омаятел, никой баяч,  запитвач  на  зли  духове,  врач, или запитвач на мъртвите; защото всеки, който прави  тия  дела, е омразен на Господа ..."

                               
         - То е., който изгаря сина си или дъщеря си в огън.
                                   
( Второзаконие. Глава 18 : 10 - 12 )