......................................................................................................................................................................


         "Горко на ония, които подраняват сутрин, за да търсят спиртно питие, Които продължават до вечер, догдето ги разпали виното!"

( Исаия. Глава 5 : 11)


......................................................................................................................................................................


         "Виното е присмивател, и спиртното питие крамолник; И който се увлича по тях е неблагоразумен."

( Притчи. Глава 20 :1 )


......................................................................................................................................................................


         "Не гледай  виното, че е червено, Че показва цвета си в чашата, Че се поглъща гладко, Защото после то хапе като змия, И жили като ехидна. Очите ти ще гледат чужди жени, И сърцето ти ще изригва развратни неща; Даже ще бъдеш като един, който би легнал  всред  море, Или като един, който би лежал на върха на мачта. Удариха ме ще речеш, и не ме заболя; Биха ме, и не усетих. Кога ще се събудя, за да го търся пак?"

( Притчи. Глава 23 : 35 )