ЗА МАСОНСТВОТО

       Много е изговорено и изписано за това "тайно" общество. За т.н. "протоколи", които съдържат много изчерпателна информация относно целите поставени си от тази организация. Независимо дали се отрича автентичността на информацията съдържаща се в тези протоколи, то не може да се отрече, че те са изпълнени със съдържание и логика. Въпреки, че някой поставят под съмнение съдържанието на протоколите, едно е ясно - ако масоните нямаше какво да крият, нямаше да са тайно общество.
За да не се отиде в някаква крайност във възприятията на хората, като омраза срещу определена раса/ националност (евреите), трябва изрично да се посочи и подчертае факта, че не всички евреи са масони, както и не всички масони са евреи. Трябва да се вземе предвид и факта, че е възможно някой от обикновените членове на тази организация да не знаят, това което планират като краен резултат техните водачи. НО истината е, че във всяко общество има хора, готови да продадат душите си за по-добро материално положение или за по-високо място в йерархията на обществото. 
       Според някой източници протоколите стават обществено достояние през 1884 година. Тогава Жозеф Шерст - член на масонска ложа в Париж предлага на руска гражданка работеща за Русия, срещу сумата от 2500 франка, документи, които според него са от особена важност. Документите са закупени и по-късно изпратени в Русия в оригинал, придружени и с руски превод. Първоначално протоколите са "съхранени" толкова добре, че информацията съдържаща се в тях остава в тайна. По-късно при завръщането си в Русия, въпросната руска гражданка носи със себе си и препис, който е направила при превода на протоколите. Този препис е отпечатан през 1897 г. и по този начин става обществено известен. Малко по-късно през 1901 год. проф. Сергей Нилус публикува протоколите под заглавието "Великото в малкото". Тези протоколи и в момента се съхраняват в Британския исторически музей в Лондон. През 1917 год. Нилус подготвя второ издание (с допълнителните ръкописи от конгрес проведен в Базел през 1897 год., които ръкописи, напълно съответствали на протоколите). С идването обаче на Керенски на власт, всичко е унищожено, Нилус е изпратен на заточение, където умира през 1929 год.
       Темата е много обширна, но ще обърнем внимание само на по-важните детайли. В протоколите често се споменава думата "ГОЯ". Под тази дума в протоколите се има предвид човек, който е езичник или неевреин.

Протоколите за Християнството / вярата в Бог - "По принцип свободата може да има място в държавната икономика. Тя, без да накърни благоденствието на хората, им дава възможност да запазят опората на вярата си в Бога чрез проповядване на братство и хуманност, които от своя страна нямат никаква връзка с равенството, което е отрицание на закона за сътворението на света, изграден върху принципа на подчинението. С подобна вяра един народ може да бъде управляван от опекунството на енориите и ще бъде доволен, кротък и мирен под ръководството на духовния си господар, подчинявайки се на благоразположението на Бога тук, на земята. Това е причината, поради която е необходимо да подкопаем всякаква вяра, да измъкнем от съзнанието на гоя всички принципи за Бога, и да поставим на тяхно място аритметически изчисления и материални необходимости..."
"...Божието миропомазване вече не съществува в очите на народа, а когато лишихме гоите и от вярата в Бога, тяхното могъщество и сила захвърлихме на улиците, откъдето ги грабнахме и подчинихме на волята си."
"... От много отдавна ние сме се погрижили да дискредитираме духовенството на гоя и да разрушим неговата мисия на земята, която засега все още е голяма пречка за нас. От ден на ден неговото влияние върху хората в света се понижава. Свободата на съзнанието е оповестена навсякъде, така че днес ни делят само броени години от момента на унищожаването на християнската религия. Колкото до останалите религии, в справянето си с тях ще имаме по-малко трудности, отколкото с християнството. Ние ще поставим клерикализма и духовенството в такива тесни рамки, че да предизвикаме прогресивно намаляване на тяхното влияние. Когато най-после дойде времето да се разруши папския двор, пръстът на невидимата ни ръка ще насочи държавите към този двор (Ватикана), и когато държавите се нахвърлят върху него, ние ще се появим във вид на защитници - уж да се спре излишното кръвопролитие. Чрез това отвличане на вниманието ще навлезем в сърцето на Ватикана, и бъдете сигурни, че няма отново да излезем, докато не изгризем цялата мощ на това място..."

Протоколите за набирането на членове в масонските ложи - "Ние винаги сме държали нашата организация в строга тайна .."
"Нееврейското масонство служи като параван на целите ни, докато планът за активирането на нашата сила е добре замаскиран."
"Нашият успех е вече лесен, след като сме тясно свързани и работим с хора от гоя, които са съгласни да работят за нас, но само с тези от тях, от които административно зависи удовлетворяването на основните човешки потребности. Те са хората, които са в състояние да издигнат или да разорят човека и въобще да движат всички негови действия. Те имат възможността да парализират всяка човешка инициатива."
"Междувременно докато постигнем нашето царство, ние трябва да действаме по обратния път. Ще създаваме и умножаваме франкмасонските ложи във всички страни на света, за да вкараме в тях всички, които могат да станат или които са бележити и именити в обществената дейност, така че в тези ложи ще имаме интелигенцията на гоя, която е много важна като средство за влияние. Ние ще поставим всички ложи под централно ръководство, което ще знаем само ние, а за всички останали ще бъде абсолютно непознато. То ще бъде съставено само от наши мъдри старейшини. Ложите ще имат свои представители, които ще служат само като параван на централното масонско ръководство, откъдето ще излиза паролата и програмата. В тези ложи ние ще вържем в един възел всички революционни и либерални личности. Ще ни бъдат известни най-ceкретните политически заговори и ще пропадат още в деня на замислянето. Между членовете на тези ложи ще бъдат почти всички агенти от интернационалната и националната полиция, които работят за нас.
Този род хора, които с готовност влизат в тайни организации, обикновено са кариеристи, авантюристи и общо взето хора, повърхностно мислещи, с които няма да имаме никакви проблеми да се справим, за да ги накараме да въртят механизма на машината, която работи за нас."
"Каква е целта на тази наша политика, която сме планирали и натъпкали в главите на гоя, без да им дадем каквато и да е възможност да разберат истинското й значение? За какво, ако не за да получим по заобиколен път за нашето разпръснато племе онова, което е непостижимо по Правия път? Това е главното и основното, за което ни служи нашата организация на ТАЙНОТО МАСОНСТВО, КОЕТО НЕ Е ДОБРЕ ПОЗНАТО, И ЦЕЛИТЕ НА КОЕТО ДОРИ НЕ СА ТОЛКОВА МНОГО, КОЛКОТО СЕ ПРЕДПОЛАГА ОТ ТЕЗИ ЖИВОТНИ ГОИТЕ, ВКАРАНИ ОТ НАС В "ШОУТО" НА АРМИИТЕ ОТ МАСОНСКИ ЛОЖИ С ЦЕЛ ДА СЕ ХВЪРЛИ ПРАХ В ОЧИТЕ НА ТЕХНИТЕ НАРОДИ."

Протоколите за политиката - "Политическата свобода - това е само идея. Тя никога не е факт. Трябва да се научим как да прилагаме тази идея според изискванията на случая, така че тя да привлече народните маси към една политическа партия с цел да сразим друга, която е на власт."
"...Възможно ли е здравомислещ ум да очаква резултат от тълпата, като я напътства с разумни съвети и аргументи? Ефект може да получите само ако предизвикате безсмислени и противоречиви дебати и възражения, които тълпата по- лесно ще приеме, тъй като нейната сила е в повърхностното разсъждение. Хората от тълпата, от масите, водени само от дребни страсти, незначителни вярвания, навици и обичаи, традиции и сантиментални теории, много лесно стават плячка на партийни разногласия, които спъват каквито и да са споразумения.
Политиката няма нищо общо с морала. Управник, който управлява с морал, не е опитен и квалифициран политик, и следователно е нестабилен на своя пост. Който желае да управлява, трябва да влага лукавство и умение, за да накара хората да му вярват. Велики качества като откровеност и честност в очите на народа са грехове в политиката. Те снемат управниците от троновете им много по-ефективно и сигурно, отколкото най-мощният противник. Такива качества трябва да бъдат определени за царството на гоя, докато ние в никакъв случай не трябва да се ръководим от тях"
"...Нашата парола е "Сила" и "направи да вярват." Само силата в политическите работи е от значение, особено ако е постоянна и е в ръцете на талантлив държавник. Насилието и лукавството трябва да бъдат принципите, чрез които можем да накараме народите да вярват в правилата на управлението, дори и тези, които не желаят да предадат властта си на нашите агенти, на нашата нова власт. Злото е единственото, което пречи да се стигне до края на доброто. Следователно ние не трябва да ограничаваме подкупничеството, измамата, лукавството, коварството и предателството, докато ни служат за постигане на крайната ни цел. В политиката трябва да знаем как да отнемем собствеността на другите без каквото и да е колебание, стига чрез това да осигурим подчинение и суверенитет."
"...Неуморни дърдорковци са превърнали в ораторски спорове заседанията на парламентите и административните съвети. Дръзки журналисти и безскрупулни памфлетисти ежедневно нападат официалните представители на държавата. Злоупотребата с властта ще бъде последното нещо, което ще подготви всички управляващи институции за тяхното сгромолясване, и всичко ще хвърчи към небесата под ударите на разгневената тълпа"
"...Всички хора са обременени от тежки данъци и беднотия много повече, отколкото когато са били под робство или крепостничество. От тях те по един или друг начин са можели да се освободят, но от данъците и беднотията никога няма да се отърват. Ние сме включили в устройството на държавата им такива права, които да изглеждат на народите фиктивни и недействителни. Всички т. н. народни права могат да съществуват само като идея - идея, която никога няма да бъде реализирана на практика, докато ораторът има право да бърбори, журналистите - да драскат безсмислици наред с хубавите неща, а пролетарският работник, превит на две над тежката си работа и смазан от съдбата на живота си няма други доходи освен тези, които му дава нашето управление, ние ще успеем да купим с жалки трохи, подхвърлени от нашата трапеза, неговия глас в подкрепа на онова, което диктуваме, в полза на тези хора, които издигаме на власт - слугите на нашата агентура..."
"...Ние се явяваме на сцената като спасители на работника от неговия потисник, предлагаме му да влезе в редовете на нашите борещи се сили - социалисти, анархисти, социалдемократи, комунисти и пр. - на които винаги даваме подкрепа чрез нашето масонско общество, наложило идеята за братска солидарност между хората"
"...Нашата сила и мощ се дължат на постоянния недостиг на храна, което води до физическа слабост на работника, и това го прави роб на нашите цели. Поради това той не може да намери в себе си необходимата сила и енергия, за да ни се противопостави"
"...Чрез недоимъка, който причинява завист и омраза, ние трябва да раздвижим тълпите, и с тяхната ярост да пометем всички, които затрудняват нашия път"
"....Тогава вече идва часът на стачките, и то не за да се постигне чрез тях нещо по-добро, дори не за да се спечели състояние, а само от омраза към привилегированите. Долната класа, простолюдието на гоя, ще следва нашия пример и нашите инициативи срещу съперника ни за властта - интелектуалците на гоя"
"...Днес по-важно е хората да се обезоръжат, отколкото да се водят към война; по-важно е да се използват в наша полза техните необуздани страсти, отколкото да се гасят. По-важно е да изтълкуваме и да използваме идеите на другите, за да ги накараме да ни следват, а след това да ги унищожим.
За да формираме общественото мнение в наша полза, ние трябва да ги доведем до състояние на обърканост, като им дадем много противоположни мнения за много кратко време. Това ще накара гоите да се побъркат в лабиринта от идеи, и в края на краищата гоят ще реши, че може би е по-добре да остави нещата в старото състояние, за да не си изгражда ново политическо становище - нещо, което народът по-лесно приема, тъй като старото е по-определено и по-познато. Това е първата тайна.  Втората тайна за успеха на нашето управление изисква следното: да се размножат и увеличат националните чувства, навици, страсти и условия за граждански живот на всички, така че да се получи нещо като хаос, в който никой да не е в състояние да разбере къде се намира в тази бъркотия. При толкова различни чувства хората ще започнат да не се разбират помежду си. Чрез този метод ще провокираме неразбирателство във всички партии. Чрез него ще разделим всички стабилно организирани колективни сили, които още не са ни се подчинили, и ще обезсьрчим всяка лична инициатива, която в каквато и да е форма може да затрудни или да попречи на нашето дело."

Протоколите за държавното устройство - "...Ние трябва да създадем силна централизация на управлението, за да хванем здраво в ръцете си всички сили на обществото. Ние ще направляваме механично всички движения в политическия живот на нашите подчинени чрез наложените от нас нови закони. Тези закони ще отхвърлят една след друга привилегиите и свободите, които са били позволени на гоя, и нашето царство ще се отличава с такъв деспотизъм от толкова висш порядък, че ще сме в състояние да контролираме във всеки момент и във всяко място поведението на всеки гоя, който ни се противопостави с думи или с дела."
"...На мястото на днешните управници трябва да поставим истински умници и дяволи, които ние ще наречем свръхуправленска администрация"
"Нашите ръце са вече в администрациите им, които държат законите, в провеждането на изборите, в пресата, в свободата на личността, и най-главното - в образованието и в обучението - крайъгълния камък на свободното и независимо съществувание.
Ние създадохме тъпаци и глупаци. Зашеметихме и корумпирахме младежта на гоя, като я оставихме да се занимава с принципите и теориите, които знаем, че са фалшиви, но все пак успяхме да им ги втълпим.
Без да променяме значително повечето от съществуващите закони, ние ги усукахме така, че помежду им да има взаимни противоречия и възможности за различни тълкувания, при което получихме великолепни резултати, защото, Първо, интерпретациите прикриват истинската същност на законите, и Второ, защото те ги правят напълно неясни за правителствата на гоя"
"...Почти във всички държави съществуват едни и същи структури, независимо от различните им имена. Например: Държавен съвет, Правителство, Сенат, Министерства, Представители, Законодателна, Съдебна, Изпълнителна власт, и т.н. Всяка една от тези институции има някаква много важна функция в държавата, и забележете, че думата "важна" се прилага не към съответната институция, а към функцията й. Тези управленчески институции са разделили помежду си всички държавни власти - административна, законодателна, изпълнителна, съдебна и т.н., така че да работят и функционират като органите на човешкото тяло. Ако повредим една част от механизма на държавата, тя заболява също като човешкото тяло и... следва смърт"
"Една конституция не е нищо друго освен училище за разногласия и разединения, неразбирателство, разправии, безцелни партийни вълнения, партийни кризи - с две думи, училище за всичко, което служи да разруши индивидуалността на националната политическа активност и държавния суверенитет. След като това стана възможно, настъпи ерата на републиките. И тогава стана така, че ние заместихме властелина - Монарх с окарикатурено управление - Президент взет от масата, от средата на създадените от нас пионки, на подчинените ни "интелектуалци". Такава беше мината, която поставихме в умовете на гоя.
В близко бъдеще ще установим отговорностите на президентите. Следващият етап е да подготвим избори в полза на такива президенти, които имат тъмно минало, някакво неоткрито петно, някаква сламена шапка или нещо друго. По тези причини те ще бъдат активни и предани агенти за реализирането на нашите планове, без да се страхуваме, че ще ни разкрият. Ние ще дадем на президента правото да обявява война. Оправданието за това му право ще се обосновава от обстоятелството, че той е главнокомандващ на цялата държавна армия и може да я използва, когато е необходимо, да защити Новата Републиканска конституция, чийто отговорен представител е."
"Освен това с прокарването на Новата конституция ние ще отнемем от Парламента правото на интерпелация, запитване по отношение на мерките, вземани от правителствата, под претекст за запазване на политическите тайни, а по-късно чрез тази Нова конституция ще намалим броя на депутатите в Парламента до минимум, чрез което пропорционално ще намаляват и политическите страсти и увлеченията на политиците. От президента ще зависи назначаването на председатели и на заместник- председатели на Камарите - на Народното събрание и на Сената. Вместо непрекъснати законотворчески сесии на парламента, ние ще сведем неговите заседания до няколко месечни. Освен това президентът, като глава на изпълнителната власт, ще има правото да свиква и да разпуска парламента, както и да удължава времето му за вземане на решения. Ние ще накараме министрите и другите висши официални лица от администрацията да избягват да вземат самостоятелни решения без президента. Ние специално ще препоръчаме това право да бъде дадено на Сената, на Държавния съвет или на Министерския съвет, но в никакъв случай на отделно официално лице от тях. Президентът по наше усмотрение ще разтълкува смисъла на различните съществуващи закони. Той ще ги анулира тогава, когато му кажем, че е необходимо да стори това. Освен това той ще има правото да предлага временни закони под претекста, че те са необходими за върховното благоденствие на страната"
"Държавният съвет е бил и е категоричен израз на авторитета на владетеля (президента). Той ще бъде само едно шоу, показната част на представителната институция, която може да се нарече редакционен съвет по законите и декретите на президента.
Програмата на Новата конституция е следната: ние ще направим законите, правата и справедливостта:
1) по образец на предложенията на законодателната комисия;
2) чрез декрети от президента по образец на общите правила;
3) при благоприятни за страната условия да можем да предизвикаме революция в държавата.
След установяване на дневния ред ще се заемем с подробностите на комбинациите, чрез които ще завършим революцията по предварително начертания план. Под тези комбинации аз имам предвид свободата на печата, правата на сдруженията, свободата на мисълта, закона за правото на гласуване и др., които трябва да изчезнат завинаги от съзнанието на човека или да бъдат променени още на другия ден след прокламирането на Новата конституция.
Трябва да сме много внимателни и в никакъв случай да не прибързваме с налагането на нашите заповеди и власт. Всяко прибързване може да урони престижа на Новата конституция. Това, което искаме, е още в първия момент на нейното провъзгласяване, докато хората от цял свят са още зашеметени от революцията, докато са още в състояние на несигурност и страх от терор, да признаят веднъж завинаги, че ние сме толкова силни, толкова непревземаеми, че в никакъв случай не ни е необходимо да се съобразяваме с тях, и следователно не ни интересуват техните мнения и желания. Ние сме готови и способни да сразим с неудържима сила по всяко време и на всяко място всякаква проява или демонстрация, както и да покажем, че в никакъв случай не желаем да делим властта си с тях... Тогава те, треперейки от страх, ще затворят очите си напълно в очакване да разберат какъв ще е краят.
Гоите са стадо овце и ние сме техните вълци. А знаете какво става, когато вълци пазят стадото.. .
Има и още една причина, поради която те ще затворят очи. Ще им обещаваме, че ще им върнем всички свободи, които сме им отнели, веднага след като унищожим враговете на мира и укротим всички партии... Не си заслужава да им се казва каквото и да е във връзка с това колко дълго време трябва да чакат за връщането на правата си.

Протоколите за икономиката - "Една икономическа криза обикновено довежда индустрията до пълен застой, създавайки социални противоречия и омраза. Ето защо чрез всички тайни и скрити методи, които притежаваме, и с помощта на златото, което цялото е в наши ръце, ние трябва да създадем световна икономическа криза, чрез която да изхвърлим на улиците тълпи от работници, и то едновременно във всички европейски държави"
"В същото време ние трябва интензивно да покровителстваме търговията и индустрията, но най-напред и преди всичко спекулата, и особено тази част от спекулата, която предвижда голяма печалба от индустрията. При липса на спекулативна индустрия ще се увеличи капиталът в частни ръце и това ще послужи за възстановяване на земеделието. Това, което искаме, е спекулативната индустрия да пресуши частния капитал и земеделието на гоите"
"За да довършим разоряването на гоя чрез контролираната от нашия капитал индустрия, е необходимо да се насърчава и с други средства склонността към спекула - чрез разкош, лукс, грандомания и т.н., които сме развили между гоя. Желанието за разкош поглъща всичко. Ние ще повдигнем заплатите, което няма да бъде от никаква полза за работника, тъй като в същото време ще увеличим цените на стоките от първа необходимост, твърдейки, че това увеличение се дължи на западане на земеделието и слабо развитие на животновъдството. Ние ще подведем работниците към анархия и пиянство и ще изчистим от лицето на земята всички образовани сили на гоя"
"Ние скоро ще създадем огромни монополи - резервоари на колосални богатства, от които ще зависят дори и големите богатства на гоя, и те винаги ще могат да пропаднат, дори и със заеми, взети от държавата"
"Аристокрацията на гоя като политическа система е мъртва - не е необходимо да я броим; но като поземлени собственици те още могат да бъдат вредни за нас поради обстоятелството, че са самозадоволени от доходите си, от които живеят. Следователно за нас е крайно необходимо независимо от цената, да ги лишим от тяхната земя"
"Проектираните от нас реформи във финансовите учреждения, и най-вече основните от тях, засягащи гоя, ще обособим в такъв начален вид, който не ще усъмни никого. Ние ще обявим, че правителствата на гоя работят в пълно безредие и тъмнина, че бюджетите никога не им стигат и че те изчерпват годишния си бюджет само за половин година, което след пет- десет години довежда държавите на гоя до фалит.
Вие напълно разбирате, че едно икономическо подреждане от този тип, каквото сме предложили на гоя, няма да се използва от нас.
Всеки вид заем доказва нестабилността на държавата. Заемите тежат като Дамоклов меч над вратовете на владетелите, които, вместо да вземат от поданиците си вътрешен заем, идват и молят с отворени ръце нашите банкери. Международните заеми са като пиявици, които е невъзможно да се премахнат от тялото на държавата, докато не паднат сами или тя не ги изхвърли. Но държавите на гоя не ги изхвърлят. Те продължават да си слагат все повече и повече пиявици, и неминуемо ще изчезнат като държави, съсипани от доброволно кръвопускане. Какво всъщност представлява заемът и специално международният заем?... Заемът е издаване на държавни разменни бонове, включващи пропорционално задължение върху сумата на заема - капитала. Ако заемът е взет с 5% лихва, двадесет години държавата ще изплаща само лихвата. За четиридесет години тя ще изплати сумата двойно, за шестдесет - тройно, докато задължението остава неплатено."
* Гоя - езичник / неевреин