ЗА ИКОНИТЕ, СТАТУИТЕ И МОЩИТЕ

Какво представляват иконите и статуите?
В християнските храмове можем да видим много икони и статуи (най-вече в католическите). Голяма част от тях са обковани със злато и сребро. В храмовете могат да се видят много хора пред иконите и статуите, които им се молят, кланят им се, целуват ги и им даряват пари. Правилно ли е това?
Иконите се появяват в първите векове, след възникването на християнството. Първоначалното им използване по-скоро би могло да се обясни с образователната им цел т.е. "разкази в картинки". Болшинството от хората по онова време са били необразовани и това е бил най-лесния начин за проповядването на учението. Метода е същия като при обучението на най-малките деца - обучение чрез нагледност (картинков материал). Сами разбирате, че по това време много от изобразените на икони светци (в днешни дни), дори не са съществували. Можем да предполагаме, че първите картини (икони) в началото са изобразявали живота на Исус и всички, които са били свързани с него. В по-късните векове се стига до "изкривяване" на значението на тези картини и много от хората, започват да им преписват свръхестествени сили. Започват да се кланят на самите картини (икони), търсейки спасение от тях. Стига се до противопоставяне на самите висши християнски служители, като едните защитават иконите, а другите се обявяват против тях. Интересно е тълкуването на самите висши духовници относно почитането на иконите. Те казват, че почитта към иконите е насочена към първообраза им.
"Отношението към иконите е като към светиня, защото на тях са изобразени святи лица. Иконите се освещават чрез Божията благодат. Благодатта освещава материята - след въплъщението на Бог Слово, материята вече не е чужда на Бога."
"Иконите са осветени от благодатта Божия, която почива върху тях. Те са светини! С тях не можем да се отнасяме като с обикновени предмети, а трябва да ги държим на почетно място."
"Иконите заслужават благоговейно отношение още и поради това, че много от тях са чудотворни."
Освен икони в храмовете има и рисунки на Бог. Според обяснението:
"С какво право ние рисуваме непостижимия Бог? Защо например в иконата на Св. Троица изобразяваме Бога Отца като старец с бели коси..."
"Така например Св. пророк Данаил свидетелства: "Видях, че бидоха поставени престоли и седна Старият по дни: облеклото му беше бяло като сняг, и космите на главата Му - като чиста вълна" /Дан 7:9/. Разбира се никой няма да каже, че тая картина, в която Данаил видял Бога Отца, изчерпва съдържанието на Неговата същност. Но все пак тя ни дава основание да рисуваме в относителна вярност Бога Отца като старец с бяла коса и брада."
Каква заблуда!!!
"Прочее, внимавайте добре на себе си, (защото в деня, когато Господ ви говори на Хорив изсред огъня вие не видяхте никакъв образ)" ВТОРОЗАКОНИЕ. Глава 4:15

"Не си прави кумир, или какво да било подобие на нещо, което е на небето горе, или което е на земята долу, или което е на водата под земята; да не им се кланяш нито да  им  служиш..."  Изход. Глава 20 : 4 - 5

"Кой е  оня,  който  прави един бог, Или излива изваян идол, съвсем безполезен? Ето, всичките му привърженици ще се засрамят; А художниците, които и те са от човеци, Нека се съберат всички, нека  застанат; Ще се убоят,  ще се засрамят всички. Ковачът кове брадва, Работи я във  въглищата, и я образува с чукове, Работящ със силната си мишца; Дори огладнява  и изнемощава; Вода ако не пие отслабва. Дърводелецът  простира връв, начертава идола си с тибишир, Изработва го с длета, начертава го с пергел, И образува го по човешки образ, според човешка красота..."   Исаия. Глава 44 : 8 - 20

"...и не отивайте след други богове, за да им служите и да им се кланяте, и не Ме разгневявайте с делата на ръцете си"  Еремия. Глава 25:6

"И останалите човеци, които не бяха избити от тия язви, не се покаяха от делата на ръцете си, та да се не кланят вече на бесовете и на златните, сребърните, медните, каменните и дървените идоли, които не могат нито да виждат, нито да чуват, нито да ходят;"  Откровението на Иоана. Глава 9:20

Всички обяснения относно почитта на иконите изглеждат като оправдания, защото много от вярващите хора не правят разлика между самата икона и това, което олицетворява и не разбирайки смисъла, се кланят на самите икони. Най-лошото е, че в храма няма кой да им разясни разликата. Какво да кажем за отдаването на почит пред "чудотворните" икони? Обяснява се, че тези икони имат свръхестествени сили, НО каквото и да се случва, то не е в резултат на самата икона и това висшите служители го знаят много добре, НО с радост приемат даровете за самата икона!!! Обяснението, ЧЕ кланянето не е на самата иконата, а на първообраза нарисуван на нея, показва само едно - СЛАБА ВЯРА. Защо е нужно да гледаш нещо, за да се молиш или да вярваш? Тук в пълна сила важи казаното от Исус на Тома, наричан още  "Неверни", във връзка със съмнението му, че е възкръснал от мъртвите - "Исус му казва: Понеже Ме видя, [Томо], ти повярва, блажени ония, които, без да видят, са повярвали." Светото евангелие от Иоана. Глава 20:29
И още, защо не се обяснява на хората в храмовете, че има само една единствена молитва, и тя е към техния Отец. "А когато се молите, не говорете излишни думи,  както езичниците; защото те мислят, че ще бъдат послушани заради   многото  си говорене. И тъй, не бъдете като тях; защото Отец ви  знае  от  що се нуждаете преди вие да му искате. А вие се молете така, Отче  наш, който  си  на  небесата,  да  се  свети  твоето  име;  да  дойде   твоето царство; да бъде твоята воля, както на небето, така и  на  земята; дай ни  днес  ежедневния  хляб;  и  прости   ни   дълговете,  както  и  ние простихме на нашите длъжници; и не въвеждай  ни  в  изкушение, но избави ни от лукавия, [защото царството е твое, и  силата  и  славата, до вековете. Амин.]  ( Евангелие от Матея. Глава 6 : 7 - 13 )     
Видно е, че не трябва хората да се молят на "първообраза" на различните икони, защото молитвата може да бъде единствено към Бог, а от друга страна Бог категорично забранява да бъде изобразяван по какъвто и да било начин.

ОТНОСНО МОЩИТЕ
В католическите и в православните храмове има мощехранителници съдържащи мощи (кости) от светец. И за тях важи казаното за иконите - много от вярващите смятат, че самите мощи (кости) притежават свръхестествени сили и по тази причина се молят и кланят на тях.
Не се изисква много разум, за да разсъди човек, че съответния човек (обявен за светец от човеци) е признат за такъв, благодарение на вярата си и службата на Бог. Най-голямо е недоумението, относно факта, че въпреки почитта си към него, неговите вярващи събратя, след смъртта му, нарушавайки покоя му и разбивайки скелета му на парчета, отнасят тези парчета в различни храмове, започват да им се кланят и да разчитат на помощ от тях!!! Какво ли би станало ако Христос бе възкръснал само в дух, а тялото му бе останало на земята? Дали тялото щеше да бъде разкъсано на парчета и смирените "християни" щяха да се кланят на тях (костите)? Това ли е вярата и почитта към Бог и към загиналите в неговото име или следвали праведно неговия Завет? Аз не виждам нищо християнско в това. Виждам едно поругаване на мъртвите в търсене на одушевен предмет пред който хората със слаба или липса на вяра да се кланят.
Обръщам се към всички заблудени хора, особено от духовенството - ОСЪЗНАЙТЕ СЕ!!! Проповядвайте истината и не търсете печалба от това.